ЗА ПРИМЕНУ   ИТ

Рада Каранац,  Школска управа у Чачку
Др Жељко М. Папић,  директор Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању у Чачку
Др Радислав Вуловић,  доцент Технички факултет у Чачку

Резиме: Промене у области науке и технологије, изискују модернизацију образовно-васпитног система. Усвајање информационих технологија и специфичност захтева које намећу у данашњем друштву, „друштву знања“, условили су потребу за прилагођавањем образовног система иновацијама, а самим тим и наставника, који преузимају нове и одговорне улоге и задатке. Професионални развој запослених у образовању, је процес који се односи на стално унапређивање знања, вештина и способности наставника и на развијање наставничких компетенција. Потреба за професионалним развојем произилази и из развоја научно-технолошких достигнућа. Стручно усавршавање представља најразноврснији део образовног система, и последњих година се у континуитету остварује путем различитих организационих облика, у оквиру ИНСЕТ -а, који представља иновирање стечених знања и вештина и  унапређивање праксе.

У раду су на основу садржаја програма стручног усавршавања, анализирани акредитовани програми који су понуђени Каталогом програма стручног усавршавања запослених у образовању, од првог „Пилот“ Каталога за школску 2002/2003. год, до Каталога за школску 2008/09. годину. Дат је преглед програма стручног усавршавања, који су базирани на примени ИТ.
Посебна пажња је посвећена спремности наставника, да путем укључивања и оспособљавања кроз програме стручног усавршавања у наставном процесу, употребљавају Интернет (образовни портали, базе података, мултимедијалне презентације).

Преузми цео документ