Жељко М. Папић, Рада Каранац

Резиме: Школско развојно планирање је стратешки процес континуираног планирања у школама и основа за остваривање неопходних промена у свим сегментима школског живота. Даје подршку професионалном развоју наставника који се у школама остварује путем различитих организационих облика Ин – сервиса. Квалитет наставника се одређује помоћу професионалних компетенција које се у Републици Србији дефинишу кроз појам стандарда занимања наставника. Кључне речи: образовање, ИНСЕТ развојно планирање, стандард занимања наставника, стандард ученичких постигнућа, наставник, ученик.

Преузми цео документ