NA PRIMERU ŠKOLA U MORAVIČKOM OKRUGU

Marko Selaković, Agencija za planiranje, menadžment i edukaciju „Stratkom“ Beograd
Rada Karanac, Školska uprava Čačak
Dr Željko M. Papić, Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Čačak

Rezime: Kontinuiranim samovrednovanjem rada i prakse i pronalaženjem načina da se unapredi kvalitet nastave, škole kao ekspertske organizacije strateški planiraju sopstveni razvoj. Procesom strateškog planiranja, škole pruzimaju inicijativu i odgovornost za svoj razvoj i uspešno povezuju sve učesnike školskog života oko zajedničke vizije. Na ovakav način se u školama organizuje INSET sistem obrazovanja  (In-servis Education for Teachers).
Ovaj rad predstavlja rezultat analize samovrednovanja ključnih oblasti u petnaest osnovnih i srednjih škola u Moravičkom okrugu. Prikazuju se načini izrade i primena strateških planova  škola kroz proces implementacije akcionih planova samovrednovanja u školske razvojne planove. U integrisanom procesu menja se i ideja i praksa učenja. Stvara se potreba za otvorenošću i stalnom spremnošću za usvajanjem i primenom novih znanja, veština i sposobnosti, tokom celog života.

Preuzmi ceo dokument