{gallery}resursi/resurs_centar{/gallery}

Regionalni centar raspolaže sledećim kapacitetima:

  • Resursni centar – biblioteka, sa oko 1000 naslova iz oblasti obrazovanja i vaspitanja, medijateka
  • Multimedijalna učionica – internet klub
  • 3 učionice za seminare (plava, zelena i žuta sala)
  • Kafeterija