po4

 

po4Пројекат Професионална орјентација на преласку у средњу школу

У петак 22.03.2013.год.у 10 сати  у Регионалном центру за професионални развој  запослених у образовању Чачак, одржан је састанак локалног тима за подршку програму професионалне орјентације(ТИПО) у оквиру пројекта “Професионална оријентација на преласку у средњу школу”.

Пројекат  спроводи Немачка организација за међународну сарадњу ГИЗ, уз  партнерство са Министарством просвете, науке и технолошког развоја и сарадњи са Министарством омладине и спорта Републике Србије. Реч је о националном пројекту који има за циљ да оспособи младе да промишљено, ваљано и реално одлуче о избору занимања а потом и образовања, да планирају каријеру и укључе се у свет рада. Овај пројекат, успоставља одржив и функционалан систем професионалне оријентације . Реализује се до сада у 734 школе и  54 канцеларије за младе.Програмом је обухваћено до сада  63 941 ученика основних школа. У 38 општина формирана су тела за подршку програму- ТИПО тим.

На првом ТИПО састанку у Чачку присуствовало је 54 учесника.Скупу је присуствовао помоћник градоначелника Чачка господин Александар Дачић, начелник Школске управе господин Данило Беодрански. Скупу су присуствовале и дале значајан допринос представнице Удужења пословних жена Надежда Петровић Чачак,директорка Горана Танасковић,цланице Лепосава Николић, Марија Чутовић , Кузмановић Сања, као и привредник  Србољуб Ђурић.

 Присуствовале су основне школе  из Чачка, Гуче, Лучана , Горњег Милановца и  Ивањице, средње школе из Чачка, представници Националне службе за запошљавање и Канцеларије за младе.Тема састанка односила се на досадашња постигнућа у пројекту, формирање  Тима за подршку програму.Важна тема је била  реализација модула Реални сустети школа са светом рада кроз посете предузећима и сви актерима који се баве професионалном орјентацијом (средње школе, национална служба за запошљавање, канцеларија за младе). Представљене су могуће услуге у области професионалне орјентације.Основна школа „Миленко Кушић” из Ивањице  приказала је  пример ученичког прдузетништва кроз радионицу израде употребних одевних предмете(ткани дземпери, шалови, понча)  накит, украсни сапуни и свеће.Сви су се сложили да је овакав пројекат и програм користан за ученике, школе и родитеље али и за предузећа.

 Марија Вуловић,

Тренер и руководилац Локалног тима за подршку програму Професионалне орјентације