{gallery}aktelno/podrska_decjem_2013{/gallery}

ИЗВЕШТАЈ СА СЕМИНАРА „ПОЗИТИВНО ВАСПИТАЊЕ – ПОЗИТИВНА ДИСЦИПЛИНА У ВРТИЋУ“

 У Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању Чачак, 13. и 14.априла одржан је семинар „Позитивно васпитање-позитивна дисциплина у вртићу“. Семинар је намењен васпитачима и стручним сарадницима у предшколским установама. Аутори семинара су Жана Ердељан, Дијана Радојковић и Ивана Лаковић.

Постигнути су следећи циљеви:

Стицање знања и примена информација о филозофији Позитивне дисциплине; Оспособљавање за примену техника васпитавања деце без коришћења награде и казне

Хуманији однос према деци, оснаживање и подстицање њихових потенцијала; Стварање предуслова за развој самопоуздања и самодисциплине

Семинар „Позитивно васпитање-позитивна дисциплина у вртићу“ је обрадио следеће теме:

  1. 1. Искуствена активност: Ја у очима детета – неконвенционални начин представљања, циљ – освестити дечији доживљај одраслог у конфликтним ситуацијама. 
    2. Основни концепти позитивне дисциплине (у даљем тексту ПД); упознавање учесника са концептима твораца ПД приступа – Алфред Адлер, Рудолф Драјкус и Џејн Нелсен. 
    Активност: Асоцијације о теми дисциплина; Разбијање митова о дисциплини – упознавање учесника са другачијим погледом на дисциплину и њеним бројним позитивним дугорочним ефектима, насупрот традиционалном схватању дисциплине, која је заснована на систему награди и казни. Активност: Песница, циљ: симболичко представљање конфликта Четири корака у успостављању сарадње, упознавање учесника са једним од основних појмова ПД-а – сарадњом насупрот покоравању „ауторитету“. Активност: Две листе, циљ – уочавање разлика између уврежених ставова о дисциплини и дугорочних резултата примене.

 3. Позитивне дисциплине. Активност: Брижан и одлучан у исто време (циљ – помоћ у разумевању једног од основних ПД концепата – „бити брижан и одлучан у исто време“). Активност: Знатижељна питања (циљ – освестити значај рефлексивног слушања уласком у „дечији свет“).

4. Погрешни циљеви у понашању деце; упознавање учесника са четири основна погрешна циља – привлачење пажње, борба за моћ, освета и повлачење. Активност: Похвала и охрабрење, циљ – разумевање разлике између похвале и охрабрења и схватање њихових дугорочних ефеката. Активност: Откриј поруку која стоји иза погрешног циља, циљ – разрада начина проактивног деловања у типичним проблем ситуацијама у вртићу. Активност: Див, циљ – освешћивање дугорочних ефеката казне, грдње или било које форме понижавања деце.

 5. Животни стил и његов утицај на васпитање деце. Активност: Најпакетић, циљ – разумевање различитих животних стилова који утичу на начин реаговања у стресним ситуацијама. Активност: Мозак „на длану ваше руке“, циљ – корисна и забавна демонстрација начина функционисања мозга у критичним ситуацијама.

 6. Фазе психо-социјалног развоја, темперамент и специфичности у понашању дечака и девојчица; учесници се упознају са разликама између развојем условљеног понашања и неприхватљивог понашања; о утицају природе на понашање деце тј. значају разумевања темперамента, као и о очекивањима одраслих која могу да имају утицај на перцепцију могућности дечака и девојчица. Активност: Израда темперамент-профила, циљ – учење о узајамном утицају темперамената деце и одраслих. Активност: Пружи ми оно што ми је потребно, циљ – освешћивање начина адекватног поступања одраслог на развојем условљено понашање деце.

 7. Поступци који охрабрују децу (оснаживање уместо награде и казне) у васпитним групама учење техника ПД, као што су позитивни тајм-аут, постери рутина, „Точак избора“, активно/рефлексивно слушање, постављање питања.

 8. Моћ вртићких састанака – укључивање деце у решавање проблема, примери из праксе. Активност: Џунгла, циљ – увођење учесника у аутентичан доживљај премисе Рудолфа Драјкуса: „Дете које се неприхватљиво понаша је обесхрабрено дете“ Сценарио: Васпитачи помажу васпитачу. 

Семинар носи 18 бодова, а присуствовало је 30 васпитача из Предшколске установе „Радост“ из Чачка.