{gallery}aktelno/nastava_istorije_2013{/gallery}

ИЗВЕШТАЈ СА СЕМИНАРА „НАСТАВА ИСТОРИЈЕ И ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА“

У суботу, 25.маја 2013.године, у Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању, организован је семинар „Настава историје и образовна постигнућа“.

Аутори и релизатори семинара су Биљана Стојановић и Марко Шуица. Семинар је испунио следеће циљеве:

-Унапређење квалитета наставе историје усмерена на образовна постигнућа.

-Јачање професионалних компетенција наставника, планирање метода, техника и облика рада наставних средстава у складу са стандардима постигнућа.

Садржаји који су обрађивани током семинара били су веома корисни и применљиви у пракси у свакодневном раду са децом.

Током семинара  „Настава историје и образовна постигнућа“, реализовани су следећи садржаји:

1. Важна питања савремене наставе историје (отворена питања у историографији и како их превазићи у настави.

2. Настава историје у документима и програмима Савета Европе, Унеска и других међународних организација наставна средства и њихова улога у настави историје.

3. Компетенције наставника историје; опште компетенције ученика и настава историје).

4. Образовни стандарди и настава историје (стандарди постигнућа наставног предмета историја и наставни програм, историја и уџбеници историје).

 5. Методе, облици и технике у односу на циљеве и стандарде постигнућа.

Семинару је присуствовало 14 наставника из следећих школа:

  1. 4 професора „Гимназије“ Чачак
  2. 2 наставника ОШ „Вук Караџић“ Чачак
  3. 1 наставник ОШ „Драгиша Мишовић“ Чачак
  4. 1 наставник ОШ „Прељина“ Прељина
  5. 1 наставник ОШ „Танаско Рајић“ Чачак
  6. 1 наставник ОШ „Горачићи“ Горачићи
  7. 1 наставник ОШ „Свети Ђакон Авакум“ Трнава
  8. 1 наставник Школе за образовање одраслих Чачак
  9. 1 наставник „22. децембар“ Доња Трепча
  10. 1 професор Економске школе у Чачку

 Семинар носи 16 бодова стручног усавршавања.