U Regionalnom centru za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju u Čačku, 29.maja 2013. godine sa početkom u 19 časova održan je Aktiv nastavnika i profesora fizičkog vaspitanja.
Predsednika Aktiva za fizičko vaspitanje, Mica Savković, iznela je izveštaj sa prethodne sednice, kao i planove rada, takmičenja, manifestacija koje ovaj aktiv planira da uradi kako u sopstvenoj organizaciji, tako i zajedno sa sportskim klubovima, udruženjima i lokalnom samoupravom. Dogovoreno je da se podrži akcija vožnje bicikla u kojoj će učestvovati deca od 3. do 7. razreda, kao i brojne druge aktivnosti. Sve aktivnosti, kako nastavne, tako i vannastvane, moraju biti detaljno isplanirane i predviđene Godišnjim planom rada škole, kao i Školskim programom.

Dogovoreno je da Aktiv nastavnika i profesora fizičkog vaspitanja uzme učešće u organizaciji Novembarskih dana prosvetnih radnika, kao i da da predloge i sugestije i shodno svojim kompetencijama iskažu potrebe za akreditovanim seminarima i stručnim skupovima.