У просторијама Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању у Чачку, 25. јуна 2013. године, одржан је Актив директора основних школа Града Чачка.
Дневни ред састанка Актива био је:

  1. Извештај са претходне седнице
  2. Резултати завршног испита
  3. Календар рада за наредну школску годину
  4.  Потенцијални технолошки вишкови у основним школама
  5. Одабир уџбеника за наредну школску годину
  6. Текућа питања.