У понедељак, 16. 12. 2013. године је у сали Скупштине општине Звездара одржан стручни скуп – саветовање „Портфолио запослених у образовању – фактор професионалног развоја“. Стручни скуп је подржао Регионални центар за професионални развој запослених у образовању у Чачку и намењен је за васпитаче, наставнике, стручне сараднике и директоре васпитнообразовних, односно образовноваспитних установа.
{gallery}aktelno/portfolio_bg_2013{/gallery}

Аутори и реализатори програма су Данијела Ковачевић Микић, просветни саветник у ШУ Чачак, Марина Павловић, педагошки саветник, дипломирани психолог у ОШ „Танаско Рајић“ Чачак и Наташа Турунташ, педагошки саветник, професор српског језика и књижевности у ОШ „Танаско Рајић“ у Чачку.Саветовању је присуствовало 80 наставника из предшколских установа, основних и средњих школа Београда.