У организацији Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању Чачак у ОШ „IV КРАЉЕВАЧКИ БАТАЉОН“ у Краљеву одржано је саветовање „Улога директора, васпитача и наставника у остваривању визије развоја система образовања и васпитања“. Аутори и релизатори стручног скупа су Снежана Павловић, Богољуб Лазаревић и Радован Живковић, запослени у Министарству просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Саветовање је акредитовано код ЗУОВ-а и носи један бод. Обрађене су теме: Иницијално образовање наставника, утицај на постигнућа ученика и улога директора установе кроз теорију и праксу; Школско лидерство и ученичка постигнућа – преглед актуелних научних истраживања о начинима којима директори установа и други управљачки тимови могу да унапреде ученичка постигнућа; Мрежа и верификација установа у систему образовања и васпитања – нови изазови за управљачке тимове и могућа системска решења; Саветовању је присуствовало 70 просветних радника краљевачких основних школа.

{gallery}aktelno//kraljevo_2014{/gallery}