{gallery}aktelno///pocetnik_2014{/gallery}

U subotu, 11. 10. 2014.godine  održan je seminar  „Primena radionica na roditeljskim sastancima u savremenoj obrazovno-vaspitnoj ustanovi“ u organizaciji Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Čačak.
Seminar je produkt dugogodišnjeg rada u praksi i sve što je tema seminara isprobano je, provereno i dokazano u radu sa roditeljima.

Polaznici su zadovoljstvo seminarom argumentovali time što su „dobili alat“ koji mogu odmah koristiti u praksi. Motivisani da ulažu u saradnju škole i porodice bili su dadatno podstaknuti efektima primene inovacija u radu sa roditeljima koji su u praksi mereni, a sa kojima su se na seminaru upoznali, tako da je seminar protekao u radnoj i lepoj atmosferi.
Autor(i): Marina Pavlović, stručni saradnik- psiholog, pedagoški savetnik, OŠ „Tanasko Rajić” u Čačku; Nataša Turuntaš, nastavnik srpskog jezika, pedagoški savetnik, OŠ „Tanasko Rajić” u Čačku. Seminar je akreditovan kod ZUOV-a (br. 119) i razvija kompetenciju za komunikaciju i saradnju, a odnosi se na prioritetnu oblast  9.