{gallery}aktelno//muzikavrtic_14{/gallery}

U Regionalnom centru Čačak, 30. novembra 2014. održan je seminar „Muzičko vaspitanje u predškolskim ustanovama- inovativno kreativne aktivnosti sa težištem na dečje muzičko stvaralaštvo“ .
Seminar je pohađalo 30 vaspitača iz predškolskih ustanova Grada Čačka.
Autori seminara su: Petar Rančev, diplomirani muzički pedagog; pedagoški savetnik i Miloš Živković, diplomirani muzički pedagog.