{gallery}aktelno//1312mn-14{/gallery}

У Медицинској школи у Чачку 13.12.2014.г. одржан је програм обуке – семинар „Јачање професионалних улога наставника, васпитача и стручних сарадника“ чије су ауторке и реализаторке Марина Павловић и Наташа Турунташ.

Обука је протекла у изузетно позитивној и динамичној атмосфери, а од самог почетка па до краја било је лако уочљиво да су полазници прави професионалци који јачањем сопствених професионалних улога желе да аргументовано и на прави начин заступају професију и допринесу, и на тај начин, њеном бољем угледу од ког директно зависи васпитање и образовање будућих генерација. С обзиром да школа, организацијом наставе и опремљеношћу кабинета, поклања доста пажње функционалном знању својих ученика, сигурно је да и похађањем семинара којима се јача професионална улога наставника и стручних сарадника, у том смислу, јача и људски ресурс.