{gallery}aktelno/autizam_15{/gallery}

U Regionalnom centru je 21. marta 2015. održan seminar: „Vizuelne strategije za razvoj komunikacije i socijalizacije kod dece sa smetnjama iz spektra autizma“. Seminaru je prisustvovalo 17 nastavnika. Autori seminara su Svetlana Teodorović, dipl. defektolog – surdoaudiolog i Milica Marić, dipl. defektolog – oligofrenolog.