{gallery}aktelno/sd27_15{/gallery}
У Смедереву је 27. јуна 2015.год., одржан семинар „Обука за наставу Грађанског васпитања“. То је иначе други семинар одржан у Регионалном центру Смедерево због великог интересовања. Главни циљ  семинара је развој компетенција наставника у планирању, реализацији и евалуа цији наставе Грађанског васпитања. Учесници семинара били су наставници из Смедерева, Врбаса, Кузмина, Ковина, Пожаревца, Смедеревске Паланке, Панчева, Кучева, Велике Плане, Александровца.
Аутори и реализатори семинара били су Зорица Димитријевић и Марија Вуловић.