{gallery}aktelno/slovenci_16{/gallery}  У посети Регионалном центру, 27. маја 2016.  били су наставници и ученици ОШ „Јожета Мошкрича“ из Љубљане и ОШ „Др Драгиша Мишовић“ из Чачка, који су постигли договор о сарадњи између две школе. РЦ Чачак је представио свој програм рада и актвиности везане за Научни клуб.