{gallery}aktelno/sj_17{/gallery}Seminar „Kreativna upotreba udžbenika u nastavi stranog jezika“ održan je treći put u periodu od oktobra do novembra, zbog velike zainteresovanosti nastavnika. U subotu, 18. novembra 2017. seminar je održan u Regionalnom centru i prisustvovalo je 30 nastavnika.