{gallery}aktelno/kg_29{/gallery}U sredu, 29. decembra 2017. godine u CSU u Kragujevcu održan je sastanak direktora Mreže regionalnih centara i centara za stručno usavršavanje Srbije. Na sastanku je razmatran izveštaj o održanoj konferenciji „Odgovornost direktora u obrazovnom sistemu Republike Srbije“ koja je održana 16. i 17. novembra u Vrnjačkoj banji. Zaključak je da se oko 400 direktora okupilo da čuje novine u obrazovnom sistemu, kao i druge aktuelne teme iz oblasti obrazovanja. Na sastanku su usaglašena mišljenja oko katalogizacije radnih mesta kao i usaglašavanje sa statutima i osnivačkim aktima. Regionalni centar u Čačku predstavljala je direktorka, Gorica Stanojević
Pored sastanka Mreže, direktorke RC u Čačku i RC u Užicu, održale su sastanak sa Biljanom Lajović iz Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja na kojem su dogovarale zajedničke aktivnosti vezane za edukaciju nastavnika, vaspitača, stručnih saradnika i direktora.