{gallery}aktelno/bib_2{/gallery}Matična služba Gradske biblioteke „Vladislav Petković Dis“ održala je u subotu, 2. decembra 2017. godine, u Regionalnom centru u Čačku drugi deo seminara „Savremene školske biblioteke u Mreži biblioteka Srbije i stručni bibliotečki poslovi“ čime je završen jesenji ciklus grupnih obuka za školske bibliotekare Moravičkog okruga. Čak 54 polaznika prisustvovalo je seminaru u trajanju od 5 sati na kome su predavali bibliotekari Dubravka Ilić i Vladimir Simić.Tema o kojoj se detaljno govorilo bio je položaj školske biblioteke u Mreži biblioteka Srbije (MBS) i značaj dostavljanja validnih podataka o njihovom poslovanju Matičnoj službi, kako bi se na adekvatan način ažurirala ova baza podataka. Anketa o bibliotečkom poslovanju školske biblioteke prikazana je detaljno na video-prezentaciji i objašnjen ispravan način njenog popunjavanja. Istovremeno, polaznicima je ukazano da samo korektno svakodnevno obavljanje stručnih poslova omogućava da o tome imaju tačne i upotrebljive podatke, koje početkom svake kalendarske godine dostavljaju Matičnoj službi.Osim brojnih pitanja, bibliotekari iz osnovnih i srednjih škola imali su reči hvale za odgovore i informacije koje su dobili, i predložili predavačima da početak sledećeg polugođa aktuelne školske godine bude vreme za novo okupljanje na teme iz bibliotečke struke.