{gallery}aktelno/maki_17{/gallery}У организацији Службе за реализацију права и услуга у социјалној заштити из надлежности града, 13. децембра 2017. године у 10.30 часова  у Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању, одржан је стручни скуп са темама:
– Заштита права детета приликом одржавања личних односа са родитељем са којим не живи, са посебним освртом на виђање детета у контролисаним условима и пружање стручне помоћи у конкретним случајевима (case studies) – Драган Вулевић, начелник у Сектору за бригу о деци и породици Министарства
– Смештај одраслих и старијих у приватне домове за старе – Биљана Зекавица, начелница Одељења за инспекцијски надзор Министарства. Учествовало је 40 учесника.