{gallery}aktelno/dqm_18{/gallery} Семинар „Интерне провере интегрисаног система менаџмента“ одржан је у Истарживачком центру DQM у Пријевору 16. И 17. јануара 2018. године.  Овај семинар покрива све етапе процеса интерне провере, које се обрађују са аспекта стандарда SRPS ISO 9001, SRPS ISO 14001, SRPS OHSAS 18001, А У СКЛАДУ СА СТАНДАРДОМ SRPS ISO 19001 за проверу система менаџмента квалитетом и система менаџмента заштитом животне средине. Семинар је водио проф. др Лјубиша Папић, који је и аутор сминара. Из Регионалног центра семинару су присустволе Горица Станојевић, директор и Љиљана Војиновић, стручни сарадник. Семинар је одржан 16. И 17. јануара 2018. године .