{gallery}aktelno/18-mart-2018-os-milica-pavlovic{/gallery}

У ОШ „Милица Павловић“ у Чачку 17. марта одржан је програм обуке „Индивидуализација моја стратегија подучавања“, а развијала се компетенција за подучавање и учење.

Семинар је био динамичан, пун дебата на разне теме области Настава и учење, размене искустава и практичних примера како ученицима помоћи да на што ефикаснији начин искористе наставни процес за своје напредовање. Анализа друштвеног контекста у коме обитава данашња школа помогла је да се дубље сагледа улога школе у околностима сталних промена, развоја технике и технологије и промена знања и вештина потребних за одређене старе и нове професије.

Конкретни и практични примери индивидуализираног приступа у наставном процесу, полазника и ауторки и реализаторки семинара, Марине Павловић и Наташе Турунташ, оцењени су као највећи квалитет овог програма обуке.