{gallery}aktelno/kruszid{/gallery}У  ЦСУ Крушевац“,  27. октобра  2018. године одржан је семинар, Израда дидактичких средстава и играчака за подстицање сензомоторног развоја деце предшколског узраста – Примери добре праксе „Сензомоторни зид”, који се налази у новом Каталогу програма стручног усавршавања за школску 2018/2019, 2019/2020. и 2020/2021. годину, под редним бројем 754, област предшколско васпитање и образовање. Семинар су водиле Невена Милановић Царевић, струковни васпитач, ПУ „Сунце“; Сандра Остојић, мастер васпитач, докторант ФПНЈ, ПУ „Сунце“,  Снежана Остојић , медицинска сестра васпитач, ПУ „Сунце“ и Светлана Рашић, медицинска сестра васпитач, ПУ „Сунце“. Учествовало је 29 васпитача.