milica pavlovic u splitu 2 696x520

milica pavlovic u splitu 2 696x520

Тим за пројекте  ОШ „Милица Павловић” који чини шест наставника боравио је од 12. 5. 2019. до 18. 5. 2019. године  у ОШ „Спинут” у Сплиту.  Наставници су по други пут у оквиру Ерасмус + фондације добили средства за стручно усавршавање кроз пројекат „Радост учења”. Циљ пројекта је јачање компетенција наставника  у области педагогије и дидактике са посебним освртом на примарну мотивацију и индивидуализацију.

У школи Спинут провели смо шест радних дана током којих смо присуствовали настави и ваннаставним активностима . Посетили смо 30 часова редовне наставе, разредне и предметне где су нам домаћини приказали примере добре праксе. Употребу  дигиталних алата у настави који наставу чине занимљвијом и развијају примарну мотивацију код ученика, и утичу на лакше усвајање наставних садржаја. (Quizlet, Jigsaw puzzle , Word cloud,   Аdobe spark post, Qr code, Storybird,H5P.)

 Имали смо прилику да пратимо рад са ученицима који раде по индивидуалним образовним плановима, и да се упознамо са различитим материјалима који се користе у раду са њима. Такође смо пратили и рад са децом са посебним потребама која су делимично интегрисана у редовну наставу.

Посета школи у Сплиту била је корисна најпре због размене искустава са колегама из Сплита  али и са учесницима мобилности из Шпаније и Ирске који су истовремено имали активности.  Сви учесници су презентовали своје државе и школе са најбољим примерима из праксе и доказале сврсисходност оваквог вида стручног усавршавања.  Имали прилику да упознамо и рад колега из поменутих земаља али и да унапредимо језичке компетенције.

Корисно је било и то што смо имали увид  у  школску документације и могли смо да сагледамо   сличности и разлике  школских докумената.

Колеге из Сплита пренеле су нам и импресије које носе из различитих пројеката које остварују широм Европе, кроз програме Ерасмус+. Уверили су нас а и сами смо увидели да је овакав вид пројеката идеална прилика за наставника за стицање компетенција и усавршавање.