{gallery}aktelno/projektimd{/gallery}У ЦСУ Чачак, 20 и 21. јуна  2020.  одржан је семинар „Пројекти у предшколској установи“.  Општи циљ семинара је оспособљавање и унапређивање вештина учесника семинара за: развијање пројеката на нивоу васпитне групе; развијање и презентовање пројеката на нивоу тимова и радних група; активно укључивање у процес развојног планирања као подршке квалитету. Аутори  семинара су Гордана Ђорђевић , дипл. педагог, спец. управљања прој., ПУ „Др Сима Милошевић“,  Јелена Крсмановић , дипл. педагог, ма управљања прojeктима, ПУ „Др Сима Милошевић“.  Семинару је присуствовало 30  васпитача из ПУ „Моје детињство“.