{gallery}aktelno/globalno_10{/gallery}Радионица је реализована у  Центру за стручно усавршавање, 10. новембра 2020.године.

Циљ едукације је упознавање ученика са највећим еколошким глобалним проблемом данашњице. Коришћене су дијалошко-монолошке методе: и експерименти.

Наставна средства рачунар, пројектор, модел стаклене баште, термометар, хемијски мерни инструменти, остали мерни инструменти. Заступљеност корелација: географија, биологија, хемија. Циљна група су  ученици основних и средњих школа.

Предавачи: Живадинка Јовановић Милићевић – наставник биологије; Анета Петровић – наставник стручне групе предмета за образовни профил Техничар за заштиту животне средине и Горан Шипетић – наставник географије

Едукације се састоје из предавања и експеримената. Присутна је интердисциплинарност, односно сагледавање проблема са аспекта више наука – географија, биологија, хемија.

Географија. Предавање уз помоћ презентације у електронској форми и експеримент. Предавање обухвата: значај и састав атмосфере, појам и објашњење феномена  “глобално загревање“ и “ефекат стаклене баште“. Експериментом је показано како се загрејан ваздух са Земљине површине шири и како је заустављен тзв. стакленичким гасовима.

Хемија. Предавање уз помоћ презентације у електронској форми и експеримент. Предавањем је показано како фосилна горива, а нарочито угаљ утичу на повећање концентрације стакленичких гасова у атмосфери, а тиме и на повећање глобалног загревања. Експериментом је показано како је угљен-диоксид тежи од ваздуха, због чега се задржава у доњим слојевима атмосфере и тако спречава топао ваздух да се даље шири. Односно, на тај начин се пвећава температура на Земљи.

Биологија. Предавање уз помоћ презентације у електронској форми и експеримент. Биолошки аспект глобалног загревања је утицај овог феномена на живи свет. Приказане су врсте које су пред изумирањем или које су изумрле због промене услова животне средине. Такође је дат осврт и на климатске промене и најновије светске еколошке катастрофе. Експериментом уз помоћ модела стаклене баште, је показано како стакленички гасови задржавају земљину топлоту и на тај начин повишавају температуру на Земљи.