{gallery}aktelno/radost_22{/gallery}У ЦСУ Чачак 22. и 23. маја 2021. одржан је семинар „Пројекти у предшколској установи“ за васпитаче и стручне сараднике из ПУ „Радост“. Циљ семинара је оспособљавање и унапређивање вештина учесника семинара за: развијање пројеката на нивоу васпитне групе; развијање и презентовање пројеката на нивоу тимова и радних група; активно укључивање у процес развојног планирања као подршке квалитету. Број учесника 23.