{gallery}aktelno/nm_1{/gallery}У ЦСУ Чачак 1. октобра 2022. године организован је семинар Сарадња са родитељима – континуирано јачање међусобног поверења, каталошки број 174. Наставници и стручни сарадници, њих 26 из основних и средњих школа Чачка, бавили су се изазовима савременог васпитања и стратегијама како партнерски укључити родитеље у овај заједнички задатак. Ауторке програма обуке Наташа Турунташ, педагошки саветник и Марина Павловић, виши педагошки саветник истичу мотивисаност полазника да родитеље као ресурс максимално ангажују у интересу ученика.