{gallery}aktelno/soso_3{/gallery}Друга реализација семинара Деца са развојним и психичким тешкоћама (хиперактивност, аутистични спектар, поремећаји школских вештина ) у школи, одржана 3. децембра 2022. у ЦСУ Чачак. Циљ семинара је повећање компетенција наставника и стручних сарадника за унапређивање образовног рада и развијање новог приступа у настави и стратегија учења код деце са тешкоћама у развоју. Учесници су били запослени у ШОСО „1. новембар“ Чачак.