Радећи на пројекту „Научни феномен круга кроз народну традицију нашег краја“ са узрастом основаца виших разреда и средњошколцима,уочили смо потребу младих за објашњењем одређених симбола који се појављују у савременом добу, а имају корене у далекој прошлости. Због историјских догађаја неки симболи су добили негативно значење које нису имали у почетку. Зато су неки симболи, који чак имају широку употребу, омражени, а користе се са недовољним знањем о њиховом правом значењу. Осећамо потребу да младима пренесемо изгубљено значење симбола ради њиховог бољег разумевања и правилније употребе у савременом друштву (у моди, као део медијске писмености, култури изражавања…). Млади често са неким симболом показују свој став о нечему, што може изазвати веома негативне последице ако се не зна право значење или измењено значење тог симбола. Потрагом за својим идентитетом, данашње генерације се не баве довољно, а кроз савремени стил живота породице традиција нестаје.Кроз предавања и радионичарски рад са етнологом-антропологом учесници пројекта ће се упознати са значењем симбола геометријске орнаментике у традицији и њиховим применама кроз историју. Са дебатама, техникама и методама истраживачког рада музејског радника (истраживање и селекција дигиталних извора, интервјуисање стручњака чије је подручје рада историја, социологија и култура) упознаће се млади на конкретној студији случаја.

Реализоваће анкетирање своје генерације на тему „Колико добро познајемо симболе које користимо?“, где ће математичким техникама обраде података добити информације колико вршњака познаје било какво значење симбола које носи / користи, а колико њих зна и право значење тих симбола.Такође ће стећи увид из којих разлога се ти симболи користе.За потребе пројекта су укључени ученици свих узрасних група тинејџера и маргинализованих група (ученици ромске националности који похађају школе чији ученици буду анкетирани, као и ученици који имају одређене потешкоће у развоју, а у могућности су да самостално одговоре на питања анкете). Истраживањем различитих историјских извора и применом начина мишљења у математици треба да се дође до продуката пројекта који ће бити широј јавности представљени у виду модне ревије и перформанса у Галерији Народног музеја Чачак и Галерији Mузеја рудничко-таковског краја. Након тога ће бити одржана конференција за новинаре, а после ње и вођење кроз изложбу за групне посете где ће улогу кустоса преузети учесници пројекта.
Циљна група је по 30 ученика са територије општине Чачак и Горњи Милановац, од 7. разреда основне до 3. разреда средње школе који су учесници пројекта. Циљна група су и учесници претходног пројекта који ће разменити своја стечена искуства на претходном пројекту са учесницима овога пројекта. Њихови наставници и ученици
основних и средњих школа са територије моравичког округа.  Циљна група су и стручњаци чији рад треба приближити младима, овога пута ће то бити на интерактиван начин.
Циљеви пројекта су:
– Приближавање ученицима поступака истраживавачког рада у
друштвеним и природним наукама.

– Развијање научне културе код
учесника.

– Представљање других приступа у повезивању различитих
научних дисциплина кроз исту тему.

– Упознавање директних и
индиректних учесника пројекта са значењем симбола који се
свакодневно користе.

– Упознавање са симболима сличног значења.

– Истраживање истине и због чега су настале промене у значењу
одређених симбола.

– Упознавање учесника пројекта са техникама
истраживачког рада (селекција историјских извора, претрага
релевантних дигиталних извора, интервјуисање стручњака чије је
подручје рада историја, социологија и култура.)

– Рад са различитим техникама прикупљања, анализе и класификације података као и
њиховом обрадом, односно практичном применом знања која се
изучавају кроз школски предмет математика.

-Развијање вештина за самопроцену и самопромоцију својих компетенција код учесника.

– Вежбање јавног наступа

– Развијање вештина у начину изражавања свога става .

– Промоција и популаризација научно-
популарне културе и уметности.