{gallery}aktelno/asanja_21{/gallery}У ЦСУ Чачак, 21. децембра 2022. одржан је састанак Актива стручних сарадникаМоравичког округа. На дневном реду су биле следеће теме:Техничка школа Чачак, презентовање реализације пројекта Еразмус + ( пројекат мобилности реализован у Словенији), излагачи су стручни сарадници Техничке школе Татјана Аћимовић, психолог и Александра Ћендић, педагог; Презентација Програма функционалног образовања одраслих, излагач Снежана Пантовић, андрагог „ Основнешколе за образовање одраслих “, Чачак; Презентација уметничких смерова у Машинско-саобраћајној школи, излагач Ана Дамљановић, руководилац Уметничког дела „ Машинско-саобраћајне школе “, Чачак. Присуствовало је око 20 стручних сарадника.