{gallery}aktelno/decje_22{/gallery}22. децембра 2022.  семинар Деца са развојним и психичким тешкоћама (хиперактивност, аутистични спектар, поремећаји школских вештина ) у школи,реализован је у СОС „Дечије село“ у Краљеву.  Циљ семинара је повећање компетенција наставника и стручних сарадника за унапређивање образовног рада и развијање новог приступа у настави и стратегија учења код деце са тешкоћама у развоју. Учесници су били запослени у СОС „Дечије село“. Семинар реализовале ауторке Jaсмина Кандић Шипетић, спец.мед.психологије,МА гешт.психотерап, савтовалиште за децу и младе, ДЗ Чачак; Ана Богдановић, дипломирани дефектолог-логопед, ШОСО “1. новембар” Чачак