IMG 01479414b4b57c415aba91bab9a1542c V

IMG 01479414b4b57c415aba91bab9a1542c V

У Гимназији Ивањица, 24. децембра 2022. одржан је семинар „Увезивање и функционалност наставничке документације“. Циљ семинара је оснаживање наставника у програмирању, планирању и извештавању заснованом на аналитичко-истраживачкој пракси и прописаној законској регулативи. Повезивање кључних докумената у школи.Аутоке програма су Сања Перовановић, професор српског језика и књижевности, Медицинска школа Чачак; Данијела Ковачевић Микић, мастер филолошких наука, Школска управа Чачак Присуствовало су наставници ивањичке гимназије

Категорија: Актуелно