{gallery}aktelno/ff_25{/gallery}У организацији ЦСУ Чачак, 25. фебруара 2023, у ОШ „Филип Филиповић“ Чачак,  одржан је семинар ,„Препознавање знакова упозорења-улога школе у заштити детета од злостављања и занемаривања“Циљ семинара је унапређење компетенција запослених у образовно васпитним институцијама за препознавање знакова упозорења, и правовремену трансдисциплинарну интервенцију у заштити деце од занемаривања и злостављања. Семинар су водиле ауторке Светлана Дражовић, дипл.психолог, Центар за социјални рад Краљево; и Соња Јаћовић, мастер педагог, Центар за социјални рад Краљево.