{gallery}aktelno/bimoti_18{/gallery}Центар за стручно усавршавање прати актуелности у образовању, сарађује са Школском управом и даје подршку наставницима  и спољним сарадницима.  Наставник користи разноврсне поступке за мотивисање ученика уважавајући њихове различитости и претходна постигнућа саветовање о мотивационим поступцима.Ссаветодавна активност саветника – спољног сарадника Биљане Ускоковић Брковић  одобрена је као стручни скуп / трибина „Мотивациони поступци у настави“. Организатор трибине је Центар за стручно усавршавање у Чачку. Трибина је  одржана 17. марта 2023.у ЦСУ Чачак, а колико је актуелна говори број од 58  учесника.