IMG f5ed69a755d8e1ea460b572dfc1c826b V

IMG f5ed69a755d8e1ea460b572dfc1c826b VСеминар „Знањем против злоупотребе дрога“, одржан је 1 априла 2023. у Центру за стручно усавршавање Чачак. Семинар је исказан као потрба аставника који су чланови тимова за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања. Циљ семинара је подизање свести и унапређивање знања запослених у установама образовно-васпитног система о злоупотребама дрога, последицама и јачање њихових капацитета за превентивни рад са ученицима. Аутори семинара су Биљана Лајовић, специјалиста школске психологије; Милан Пекић, , Канцеларија за борбу против дрога Владе РС; Богољуб Лазаревић,, МПНТР.