20230523 095911

23. маја 2023. на обали реке Западне Мораве у оквиру пројекта „Заштита животне средине“, реализоване су радионице – комплетна теренска хидробиолошка истраживања, под називом „Мониторинг слатководних екосистема“. Радионице су огледно истраживачког типа са следећим темама:

  • Одређивање физичко-хемијсих особина воде
  • Узорковање планктонских организама
  • Узорковање бентосних организама
  • Узорковање нектонских организама (риба)
  • Обрада сакупљеног материјала на терену
  • Препознавање угрожавајућих фактора на на терену
  • Инвазивне врсте
  • Предложене мере заштите

Ове активности су намењене ученицима средњих школа Учествовале су чачанске средње школе.Реализацију радионице спроводи тим научних радника и истраживача са Института за информационе технологије и Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу.