IMG 5776

У оквиру годишњег програма и пројеката Научног клуба, Центра за стручно усавршавање Чачак, за школску 2023/24. годину, наставница биологије Татјана Вујовић и наставник географије Владимир Мајсторовић одржали су према плану и програму предвиђене активности и радионице у оквиру пројекта под називом: “Одговор изазову климатских променама у нашем крају“.

Основни циљеви овог пројекта односе се: на презентацији садржаја који код ученика доприносе развоју научне и технолошке компетенције, односно научног погледа на свет; развијање и примена еколошких принципа одрживости, етичности и права будућих генерација на очувању животне средине, као и практична еколошка едукација младих кроз иновативни приступ; дугорочно извођење наставе и практичних вежби из биологије, географије, екологије и других предмета, као и ваннаставних активности; развијање позитивних ставова и потреба личног учешћа младих у заштити, обнови и унапређивању квалитета животне средине и значаја очувања природе и природних ресурса. На пројекту су учестовали ученици (25) из ОШ ,,Свети Сава“ и ОШ ,,Прељина“.