Каталошки број – 888
Назив програма – „Сензоперцептивне активности у вртићу“
Начин извођења – непосредно
Организатор – Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб, Чачак, cacakrc@gmail.com, 032320100, 0646424132
Контакт – Тања Аћимовић, cacakrc@gmail.com, 032320100, 064/6424132
Аутори – Невена Милановић Царевић, Струковни васпитач, ПУ „Сунце“ Горњи Милановац; Сандра Остојић, Докторант Факултета педагошких наука , ПУ „Сунце“ Горњи Милановац
Реализатори – Невена Милановић Царевић, Струковни васпитач, ПУ „Сунце“ Горњи Милановац; Сандра Остојић, Докторант Факултета педагошких наука , ПУ „Сунце“ Горњи Милановац; Светлана Рашић, Медицинска сестра , ПУ „Сунце“ Горњи Милановац; Снежана Остојић, Медицинска сестра, ПУ „Сунце“ Горњи Милановац
Област – предшколско васпитање и образовање
Компетенције – К5
Приоритетна област – Јачање компетенција запослених у предшколској установи за примену програмске концепције „Године узлета”
Циљна група – васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач
Општи циљеви – Упознавање васпитача и медицинских сестара васпитача са значајем сезоперцептивних активности за целокупан раст и развој предшколског детета.
Специфични циљеви – Проширивање знања васпитача о сензомоторном развоју и његовом значају. Проширивање знања васпитача о подстицању развоја различитих видова перцепције.Упознавање васпитача и медицинских сестара васпитача о значају континуиране реализације сензоперцептивних активности у вртићу. Упознавање васпитача и медицинских сестара васпитача са разноврсним могућностима богаћења сензорне целине у вртићу кроз пројекте аутора: „Сензомоторни зид, „Сензорне табле“ и „Сензорни вртић“. Оспособљавање васпитача и медицинских сестара васпитача да дизајнирају, обогате и израде сопствена средства и сензорне целине. Оспособавање васпитача за континуирану реализацију сензоперцептивних активности у оквиру пројеката у вртићу у складу са концепцијом Године узлета.
Очекивани исходи – Да учесници програма усвоје и прошире своја знања о значају сензоперцептивног развоја и врстама перцепција које чине тај развој. Да се учесници програма упознају са разноврсним сензоперцептивним активностима и дидактичким сензомоторним средствима. Да се учесници програма оспособе да дизајнирају и израде сопствена средства са циљем реализације разноврснијих сензоперцептивних активности у сопственој пракси. Да се учесници оспособе за израду средстава у области сензомоторног развоја уважавајући одређена сазнања из теорије и праксе. Да се прошире знања учесника о могућностима ефикасне сарадње са колегама (хоризонтална размена), родитељима и друштвеном заједницом.
Теме – Предавање- „Сензоперцептивни развој детета од рођења до поласка у школу“, предавање „Значај сензорног васпитања и реализације сензоперцептивних активности у вртићу“, врсте чула и њихов значај, приказ пројеката, израде средстава и сензоперцептивних активности аутора програма, практични приказ начина израде средстава и њихова употреба у пројектним активностима
Број учесника – 30
Трајање – један дан
Бодова – 8