У ЦСУ Чачак одржан је семинар „Обука за наставу Грађанског васпитања“. Присутвовало је 18 наставника. Реализатор је Зорица Димитријевић, дипломирана социјална радница.