Blog

Покажи ми колико могу

У ЦСУ Чачак 21. јула је реализован Пројекат „Покажи ми колико могу“. Пројекат има за циљ емоционално оснаживање деце предшколског узраста, подизање самопоуздања и нивоа самосталности, откривање индивидуалних потенцијала, подстицање талената, и неговање бриге о себи и другима. Учесници пројекта су запослени у предшколским установама, али и учитељи који у септембру преузимају нове прваке.

Увезивање и функционалност наставничке документације

У ОШ „Стеван Дукић“ 15.6.2024. године одржан је семинар „Увезивање и функционалност наставничке документације“. Присуствовало је 30 наставника. Реализатори семинара су Сања Перовановић, Професор српског језика и књижевности, Медицинска школа Чачак; Данијела Ковачевић Микић, Мастер филолошких наука, Школска управа Чачак.

ЕКОФЕСТ- ЧA 2024

Овогодишњи ЕКО ФЕСТ , под слоганом „Креирај здраво окружење – зеленилом до чистијег ваздуха“, одржан је 4. и 5. јуна 2024. у ЦСУ Чачак, у сарадњи са основним и средњим школама града Чачка. Покровитељ манифестације је град Чачак а организатор Центар за стручно усавршавање Чачак.
Светски дан заштите животне средине обележен је организовањем ЕКО ФЕСТА.
У Парку знања и просторијама ЦСУ Чачак реализовано је мноштво едукативних еколошких радионица за предшколце и ученике основних и средњих школа.
Одржан је квиз знања у коме су се такмичили ученици седмог разреда основних школа и друге године средњих школа. У конкуренцији основних школа прво место припало је ОШ „Филип Филиповић“ Чачак, друго место ОШ „Татомир Анђелић“ Мрчајевци и треће место ОШ Танаско Рајић“ Чачак.
У конкуренцији средњих школа прво место заузела је Медицинска школа Чачак, друго место Прехрамбено угоститељска школа и треће место Машинско саобраћајна школа Чачак.
Други задатак је био илустрација путем фотографија извора загађења у непосредној околини школа и њихово решење. Прво место заузела је ОШ „Степа Степановић“ Горња Горевница, друго место Економска школа Чачак и треће место ОШ „Свети Ђакон Авакум“ Трнава
Победници квиза и фото конкурса ће бити награђени излетом у Засавицу .
Присуством великог броја деце из предшколских установа, основних и средњих школа показало се да смо на добром путу oстварења циља пројекта кроз промоцију еколошких вредности и филозофије живљења у складу са природом кроз обележавање Међународног дана заштите животне средине.

Мај месец математике – радионица: Математички модели

У оквиру обележавања манифестације „Мај месец математике” уз подршку Научног клуба ЦСУ Чачак, ученици шестог разреда ОШ „Милица Павловић” су истраживали, решавали проблемске задатке који се не изучавају у редовној настави и препознавали елементе математике у биологији.
Наставник математике, Стефан Радмилац, саставио је пет ситуацијских задатака, поделио ученике у групе и увео их у авантуру и изазове. Кроз задатке и њихова решења ученици су имали прилику да се упознају са гранама математике које нису, као и оним које су предвиђене редовним програмом основне и средње школе, а које су од значаја у свакодневном животу. Ученици су изразили жељу да се активности овог типа организују и у наставку њиховог школовања.
Радионица је имала 5 изазова – четири изазова имала су задатак у облику текста и илустрације или табеле, како би се ученици боље упознали са: применом логичког размишљања,комбинаторике, графова и низова у реалној ситуацији. Пети изазов понудио је инспиративне видео-снимке за примену експерименталних проблема у реалној ситуацији.
Пример ситуације коришћењем TED-Ed анимације Can you solve the virus riddle?„Истраживачки тим проналази праисторијски вирус сачуван у пермафросту који је изолован за проучавање. Након касног ноћног рада, затварају лабораторију када изненадни земљотрес погоди и разбије све бочице са узорцима. Да ли ће успети да уништите вирус пре него што се он ослободи и изазове једну врсту смртоносне куге која се преноси ваздухом?”
Сарадник у оквиру биолошких аспеката радионице била је Биљана Ускоковић Брковић, наставник биологије.
Кроз задатке ученици су анализирали, дискутовали и долазили до различитих запажања која су уочили у самом процесу. Радионицу су доживели као једну авантуру у којој су уз пуно забаве имали прилику да примене своја тренутна знања, али и стекну нека нова која ће им користити у будућности.
„Иако није било лако изборити се са свим захтевима, свима је било јако забавно у овом дружењу. Радионица је одлично протекла, и сви смо врло задовољни.
Надам се да ћемо убудуће имати још оваквих часова у којима кроз забаву и дружење можемо да научимо нешто ново, попут нових начина израде задатака, као и то да тимским радом можемо боље и брже доћи до сваког решења.”– запажање ученице Вере Аћимовић након завршене радионице.

Извештај о реализованој радионици “Математичка мисија: од штедње до куповине”

Радионица под називом „Математичка мисија: од штедње до куповине“, коју су осмислиле и водиле Мирјана Глишић, проф. разредне наставе и Јелена Кенић, проф. математике, окупила је ученике првог, петог и седмог разреда и њихове родитеље. Радионица је реализована у уторак, 28. маја 2024. године у просторијама Регионалног центра за стручно усавршавање Чачак.
Циљ ове радионице био је да кроз забавне и едукативне активности помогне ученицима да боље разумеју важне математичке концепте и њихову примену у свакодневном животу.
Кроз вршњачку едукацију, ученици су развијали компетенције за рад са подацима и информацијама, компетенције за учење, предузетништво. Радећи у мешовитим тимовима, које нису сами бирали, учили су се тимском раду, комуникацији и сарадњи. Задаци су осмишљени тако да помогну разумевање породичних финансија и конверзије валуте, вежбање израчунавања процента на основу почетне и крајње цене, вежбање заокруживања бројева, разумевање услова за куповину итд.

Уводни део радионице
Радионица је започела формирањем парова међу ученицима истог разреда, од којих су се затим извлачењем картица различитих боја формирали тимови ученика разлиитих разреда. Наставнице су се представиле и објасниле циљеве и начин рада на радионици.
Ученици седмог разреда су преузели улогу менторâ и упознали млађе ученике са појмом процента, објашњавајући шта значи 1%, 10%, 50% и 100% – ученицима петог разреда преко разломака, а ученицима првог разреда преко стотих делова целог. Такође су им представили појам директне пропорционалности. Ученици петог разреда су подсетили седмаке на правила заокругљивања бројева, чиме је започела вршњачка едукација.

Главни део радионице
Након уводног дела, ученици су били подељени у шест тимова различитих боја, састављених од ученика сва три разреда. Тимовима су се придружили и родитељи, што је додатно ојачало тимски дух. Сваки тим је добио потребан материјал за рад, укључујући прибор за писање, калкулаторе за старије ученике, флајере са коригованим подацима и папире за рачунање. Ученици првог разреда су добили квадратне мреже подељене на сто једнаких делова.
Наставнице су водиле квиз, постављајући питања и приказујући задатке на презентацији. Сваки тим је решавао задатке, а први тачан одговор је био награђен приказивањем тачног одговора на презентацији, чиме су остали тимови могли да користе добијене податке за даље решавање задатака. Победнички тим је био онај који је највише пута први дао тачан одговор, што је подстакло такмичарски дух и мотивисало ученике.
Завршни део радионице
На крају радионице сумирани су резултати и проглашен је победнички тим. Организована је кратка дискусија у којој су ученици и родитељи изнели своје утиске о радионици. Ученици и родитељи попунили су евалуационе листиће.
Циљеви радионице
Остварени циљеви радионице укључују:
● Вршњачку едукацију: Ученици су међусобно преносили знање, што је допринело бољем разумевању и сарадњи.
● Развијање компетенција за рад са подацима и информацијама: Ученици су вежбали израчунавање процената и заокругљивање бројева.
● Развијање предузетничких и комуникацијских вештина: Ученици су кроз задатке симулирали реалне финансијске ситуације.
● Укључивање родитеља у наставни процес: Присуство родитеља је допринело бољој комуникацији и подршци ученицима.
● Разумевање породичних финансија и конверзије валуте: Ученици су кроз практичне задатке боље разумели финансијске концепте.
Општи утисак
Радионица „Математичка мисија: од штедње до куповине“ је била веома успешна. Ученици су показали велико интересовање и активно учествовали у свим активностима. Вршњачка едукација и укључивање родитеља су се показали као ефикасан метод за подстицање учења и сарадње. Евалуација је показала да су ученици и родитељи задовољни радионицом и да имају неколико предлога за будуће активности.

Ауторке и реализаторке:
Мирјана Глишић
Јелена Кенић

Обука за наставу Грађанског васпитања

У ЦСУ Чачак 1. јуна 2024. одржан је семинар „Обука за наставу Грађанског васпитања“. Реализатори семинара су Зорица Димитријевић, дипломирана социјална радница и Марија Вуловић, школски психолог. Присутвовало је 22 наставника.

„Унапређивање језичке компетенције наставника (1. део) – Познавање и примена правописне норме”

У петак, 24. маја 2024. у ЦСУ Чачак одржан је семинар „УНАПРЕЂИВАЊЕ ЈЕЗИЧКЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ НАСТАВНИКА (1. ДЕО) – ПОЗНАВАЊЕ И ПРИМЕНА ПРАВОПИСНЕ НОРМЕ” (решењем министра налази на листи обука од јавног интереса, под бројем 5391). Ауторке обуке су Данијела Ковачевић Микић, просветни саветник, а стручни консултанти су проф. др Виктор Савић (Институт за српски језик САНУ) и проф. др Исидора Бјелаковић (Матица српска).

Организован и ефикасан наставник у хибридном моделу наставе

У суботу, 25. маја 2024. у Центру за стручно усавршавање Чачак, реализован је семинар „ОРГАНИЗОВАН И ЕФИКАСАН НАСТАВНИК У ХИБРИДНОМ МОДЕЛУ НАСТАВЕ“. Циљ семинара је унапређивање компетенција наставника за успешно планирање и реализацију хибридне наставе. Ауторке семинара су Биљана Ускоковић Брковић, дипломирани биолог, ОШ “Милица Павловић“ Чачак и Љиљана Иванковић, професор технике и информатике, ОШ “Милица Павловић“ Чачак.

Борба против трговине људима-улога васпитно образовних установа

14. маја 2024. у ЦСУ Чачак, одржано је предавање је намењено стручним сарадницима, одељенским старешинама и члановима тимова за превенцију дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама. Ова активност је реализована у оквиру Годишњег плана рада Школске управе Чачак. Реализатори предавања: Марија Вуловић и Сања Ранковић Илић саветници-спољни сарадници за област превенције насиља Школске управе Чачак.