Пословање виртуелних предузећа преко Сервисног центра Србије и Централне виртуелне банке Чачак

Каталошки број – 986
Назив програма – Пословање виртуелних предузећа преко Сервисног центра Србије и Централне виртуелне банке Чачак
Начин извођења – непосредно
Организатор – Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб, Чачак, cacakrc@gmail.com, 032320100, 0646424132
Контакт – Тања Аћимовић, cacakrc@gmail.com, 032320100, 064/6424132
Аутори – Јасмина Гајић, Дипломирани економиста , Економско-трговинска школа Сопот; Данијела Рвовић, Дипломирани економиста, Економска школа Чачак; Драгана Јаковљевић, Дипломирани економиста, Економска школа Чачак; Ана Спасојевић, Дипломирани економиста, Економска школа Чачак
Реализатори – Јасмина Гајић, Дипломирани економиста , Економско-трговинска школа Сопот; Данијела Рвовић, Дипломирани економиста, Економска школа Чачак; Драгана Јаковљевић, Дипломирани економиста, Економска школа Чачак; Ана Спасојевић, Дипломирани економиста, Економска школа Чачак
Област – стручни предмети у средњем стручном образовању
Компетенције – К1
Приоритетна област – Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процесаОпширније

„Сензоперцептивне активности у вртићу“

Каталошки број – 888
Назив програма – „Сензоперцептивне активности у вртићу“
Начин извођења – непосредно
Организатор – Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб, Чачак, cacakrc@gmail.com, 032320100, 0646424132
Контакт – Тања Аћимовић, cacakrc@gmail.com, 032320100, 064/6424132
Аутори – Невена Милановић Царевић, Струковни васпитач, ПУ „Сунце“ Горњи Милановац; Сандра Остојић, Докторант Факултета педагошких наука , ПУ „Сунце“ Горњи Милановац
Реализатори – Невена Милановић Царевић, Струковни васпитач, ПУ „Сунце“ Горњи Милановац; Сандра Остојић, Докторант Факултета педагошких наука , ПУ „Сунце“ Горњи Милановац; Светлана Рашић, Медицинска сестра , ПУ „Сунце“ Горњи Милановац; Снежана Остојић, Медицинска сестра, ПУ „Сунце“ Горњи Милановац
Област – предшколско васпитање и образовање
Компетенције – К5
Приоритетна област – Јачање компетенција запослених у предшколској установи за примену програмске концепције „Године узлета”
Опширније

Увезивање и функционалност наставничке документације

Каталошки број – 750
Назив програма – Увезивање и функционалност наставничке документације
Начин извођења – непосредно
Организатор – Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб, Чачак, cacakrc@gmail.com, 032320100, 0646424132
Контакт – Тања Аћимовић, cacakrc@gmail.com, 032320100, 064/6424132
Аутори – Сања Перовановић, Професор српског језика и књижевности, Медицинска школа Чачак; Данијела Ковачевић Микић, Мастер филолошких наука, Школска управа Чачак
Реализатори – Сања Перовановић, Професор српског језика и књижевности, Медицинска школа Чачак; Данијела Ковачевић Микић, Мастер филолошких наука, Школска управа Чачак
Област – општа питања наставе
Компетенције – К1, К18, К23
Приоритетна област – Јачање компетенција за организацију и управљање радом установеОпширније

Организован и ефикасан наставник у хибридном моделу наставе

Каталошки број – 652
Назив програма – Организован и ефикасан наставник у хибридном моделу наставе
Начин извођења – непосредно
Организатор – Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб, Чачак, cacakrc@gmail.com, 032320100, 0646424132
Контакт – Тања Аћимовић, cacakrc@gmail.com, 032320100, 064/6424132
Аутори – Биљана Ускоковић Брковић, Дипломирани биолог, ОШ “Милица Павловић“ Чачак; Љиљана Иванковић, Професор технике и информатике, ОШ “Милица Павловић“ Чачак
Реализатори – Биљана Ускоковић Брковић, Дипломирани биолог, ОШ “Милица Павловић“ Чачак; Љиљана Иванковић, Професор технике и информатике, ОШ “Милица Павловић“ Чачак
Област – општа питања наставе
Компетенције – К2
Приоритетна област – Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процесаазовању
Опширније

Од планирања до рефлексије

Каталошки број – 645
Назив програма – Од планирања до рефлексије
Начин извођења – непосредно
Организатор – Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб, Чачак, cacakrc@gmail.com, 032320100, 0646424132
Контакт – Тања Аћимовић, cacakrc@gmail.com, 032320100, 064/6424132
Аутори – Катарина Дуњић Мандић, Дипломирани школски психолог – педагог , Гимназија, Чачак; Татјана Јаћимовић, Школски психолог – педагог , Техничка школа, Чачак
Реализатори – Катарина Дуњић Мандић, Дипломирани школски психолог – педагог , Гимназија, Чачак; Татјана Јаћимовић, Школски психолог – педагог , Техничка школа, Чачак
Област – општа питања наставе
Компетенције – К2, К19, К23
Приоритетна област – Унапређивање стручних – предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању
Опширније

Методе и технике у настави усмереној на исходе

Каталошки број – 603
Назив програма – Методе и технике у настави усмереној на исходе
Начин извођења – непосредно
Организатор – Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб, Чачак, cacakrc@gmail.com, 032320100, 0646424132
Контакт – Тања Аћимовић, cacakrc@gmail.com, 032320100, 064/6424132
Аутори – Зорица Димитријевић, Дипломирана социјална радница , пензионер; Весна Лучић, професор историје, ОШ “Стари град” Ужице
Реализатори – Зорица Димитријевић, Дипломирана социјална радница , пензионер; Весна Лучић, професор историје, ОШ “Стари град” Ужице
Област – општа питања наставе
Компетенције – К2, К19, К23
Приоритетна област – Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)Опширније

Дигитално оцењивање

Каталошки број – 510
Назив програма – Дигитално оцењивање
Начин извођења – непосредно
Организатор – Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб, Чачак, cacakrc@gmail.com, 032320100, 0646424132
Контакт – Тања Аћимовић, cacakrc@gmail.com, 032320100, 064/6424132
Аутори – Данијела Ковачевић Микић, Мастер филолошких наука, Школска управа Чачак; Владан Поледица, , Школа
Реализатори – Данијела Ковачевић Микић, Мастер филолошких наука, Школска управа Чачак; Владан Поледица, , Школа
Област – општа питања наставе
Компетенције – К2, К23
Приоритетна област – Јачање компетенција за процењивање остварености образовног-васпитног рада и постигнућа ученика (праћење напредовања ученика, самовредновање, формативно оцењивање, вршњачко оцењивање)
Опширније

Статичке и динамичке презентације у светлу нових технологија

Каталошки број – 393
Назив програма – Статичке и динамичке презентације у светлу нових технологија
Начин извођења – непосредно
Организатор – Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб, Чачак, cacakrc@gmail.com, 032320100, 0646424132
Контакт – Тања Аћимовић, cacakrc@gmail.com, 032320100, 064/6424132
Аутори – Милош Папић, Доктор наука, Факултет техничких наука Чачак, Универзитет у Краг; Марија Благојевић, Доктор наука, Факултет техничких наука Чачак, Универзитет у Краг; Далибор Чукљевић, , ОШ „Др Драгиша Мишовић“, Чачак; Зоран Луковић, , ОШ „Др Драгиша Мишовић“ Чачак; Момчило Ранђеловић, Доктор наука, ЕТШ „Никола Тесла“ НИш
Реализатори – Милош Папић, Доктор наука, Факултет техничких наука Чачак, Универзитет у Краг; Марија Благојевић, Доктор наука, Факултет техничких наука Чачак, Универзитет у Краг; Далибор Чукљевић, , ОШ „Др Драгиша Мишовић“, Чачак; Зоран Луковић, , ОШ „Др Драгиша Мишовић“ Чачак; Момчило Ранђеловић, Доктор наука, ЕТШ „Никола Тесла“ НИш
Област – информатика
Компетенције – К1
Приоритетна област – Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процесаОпширније

Обука за наставу Грађанског васпитања

Каталошки број – 334
Назив програма – Обука за наставу Грађанског васпитања
Начин извођења – непосредно
Организатор – Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб, Чачак, cacakrc@gmail.com, 032320100, 0646424132
Контакт – Тања Аћимовић, cacakrc@gmail.com, 032320100, 064/6424132
Аутори – Зорица Димитријевић, Дипломирана социјална радница , пензионер; Марија Вуловић, Дипломирани школски психолог-педагог, ОШ „Вук Караџић“ Чачак
Реализатори – Зорица Димитријевић, Дипломирана социјална радница , пензионер; Марија Вуловић, Дипломирани школски психолог-педагог, ОШ „Вук Караџић“ Чачак
Област – изборни и факултативни предмети
Компетенције – К1, К19, К23
Приоритетна област – Унапређивање стручних – предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању
Опширније

Дискалкулија – превенција, дијагностика и третман

Каталошки број – 241
Назив програма – Дискалкулија – превенција, дијагностика и третман
Начин извођења – непосредно
Организатор – Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб, Чачак, cacakrc@gmail.com, 032320100, 0646424132
Контакт – Тања Аћимовић, cacakrc@gmail.com, 032320100, 064/6424132
Аутори – Верица Стојић, Дипломирани дефектолог – логопед, ОШ „Милица Павловић“ Чачак; Марија Ђукић, Доктор математичких наука, Факултет техничких наука у Чачку
Реализатори – Верица Стојић, Дипломирани дефектолог – логопед, ОШ „Милица Павловић“ Чачак; Марија Ђукић, Доктор математичких наука, Факултет техничких наука у Чачку
Област – деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању
Компетенције – К2, К3, К5, К11, К16, К17, К23
Приоритетна област – Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)
Опширније