Савет родитеља Града Чачка

У среду, 14.марта 2018. год., у просторијама Центра, одржана је презентација за родитеље о безбедности деце на интернету.
Организатор је Министарство трговине, туризма и телекомуникација.
Након одржане презентације, родитељи су активно учествовали у дискусији на ову тему.
Уколико желите да закажете презентацију у вашој школи или установи, више инаформација можете добити на линку http://www.pametnoibezbedno.gov.rs/rs-cir/
Презентације су бесплатне и организују се одвојено за децу и родитеље.
Списак родитеља можете преузети овде.
Презентацију за родитеље можете преузети овде.
Презентацију за децу можете преузети овде.
Извештај са прве седнице Општинског савета родитеља
Извештај са друге седнице Општинског савета родитеља


Општински савет родитеља

Члан 121.

Општински савет родитеља чине представници савета родитеља, свих установа са подручја општине, односно градске општине (у даљем тексту: општина). Представници савета родитеља бирају се сваке школске године.

Општински савет родитеља:

1) даје мишљење, иницира акције и предлаже мере за остваривање права детета, унапређивање образовања, васпитања и безбедности деце, односно ученика у општини;
2) учествује у утврђивању општинских планова и програма који су од значаја за остваривање образовања, васпитања и безбедности деце;
3) прати и разматра могућности за унапређивање једнаког приступа, доступности и могућности образовања и васпитања за децу, односно ученике; спречавања социјалне искључености деце односно ученика из угрожених и осетљивих група на територији општине;
4) пружа подршку савету родитеља свих установа на територији општине у вези са питањима из њихове надлежности;
5) заступа интересе деце и ученика општине у ситуацијама које су од значаја за унапређивање њиховог образовања, васпитања, безбедности и добробити на територији општине;
6) сарађује са организацијама које делују у области образовања и васпитања, заштите здравља, социјалне заштите, културе, заштите и унапређења права детета и људских права;
7) обавља и друге послове у вези са образовањем и васпитањем на територији општине.

Ближе услове у вези начина рада општинског савета родитеља заједнички прописују министар и министар надлежан за послове локалне самоуправе.

Јавни конкурси и набавке

Јавна набавка бр. 1 – МВ/2019

Преузмите ПДФ документ…

Преузмите word документ…

Одлука о додели уговора…

Обавештење о закљученом уговору…

Јавна набавка бр. 2 – МВ/2019

Преузмите ПДФ документ…

Преузмите word документ…

Одлука о додели уговора…

Обавештење о закљученом уговору…

Јавна набавка бр. 3 – МВ/2019

Преузмите ПДФ документ…

Преузмите word документ…

Одлука о додели уговора…

Обавештење о закљученом уговору…

 Јавна набавка бр. 4 – МВ/2019

Преузмите ПДФ документ…

Преузмите word документ…

Одлука о додели уговора…

Обавештење о закљученом уговору…

Јавна набавка бр. 5 – МВ/2019

 Преузмите ПДФ документ…

Преузмите word документ…

Одлука о додели уговора…

Обавештење о закљученом уговору…

Јавна набавка бр. 6 – МВ/2019

Преузмите ПДФ документ…

 Преузмите word документ…

Одлука о додели уговора…

Обавештење о закљученом уговору…

 Јавна набавка бр. 7 – МВ/2019

Преузмите ПДФ документ…

Преузмите word документ…

Одлука о додели уговора…

Обавештење о закљученом уговору…

Јавна набавка бр. 8 – МВ/2019

Преузмите ПДФ документ…

Преузмите word документ…

Одлука о додели уговора…

Обавештење о закљученом уговору…

Јавна набавка бр. 9 – МВ/2019

Преузмите ПДФ документ…

Преузмите word документ…

Одлука о додели уговора…

Обавештење о закљученом уговору…

Јавна набавка бр. 10 – МВ/2019

Преузмите ПДФ документ…

Преузмите word документ…

Одлука о додели уговора…

Обавештење о закљученом уговору…

Јавна набавка бр. 11 – МВ/2019

Преузмите ПДФ документ…

Преузмите word документ…

Одлука о додели уговора…

Обавештење о закљученом уговору…

Јавна набавка бр. 12 – МВ/2019

Преузмите ПДФ документ…

Преузмите word документ…

Одлука о додели уговора…

Обавештење о закљученом уговору…

Јавна набавка бр. 13 – МВ/2019

Преузмите ПДФ документ…

Преузмите word документ…

Одлука о додели уговора…

Обавештење о закљученом уговору…

Јавна набавка бр. 14 – МВ/2019

Преузмите ПДФ документ…

Преузмите word документ…

Одлука о додели уговора…

Обавештење о закљученом уговору…

Јавна набавка бр. 15 – МВ/2019

Преузмите word документ…

Одлука о додели уговора…

Обавештење о закљученом уговору…

Јавна набавка бр. 16 – МВ/2019

Преузмите ПДФ документ…

Преузмите word документ…

Одлука о додели уговора…

Обавештење о закљученом уговору…

Јавна набавка бр. 17 – МВ/2019

Преузмите ПДФ документ…

Преузмите word документ…

Одлука о додели уговора…

Обавештење о закљученом уговору…

Јавна набавка бр. 18 – МВ/2019

Преузмите ПДФ документ…

Преузмите word документ…

Одлука о додели уговора…

Обавештење о закљученом уговору…

Јавна набавка бр. 1 – МВ/2020

Преузмите ПДФ документ…

Преузмите word документ…

Одлука о додели уговора…

Обавештење о закљученом уговору…

Јавна набавка бр. 2 – МВ/2020

Преузмите ПДФ документ…

Преузмите word документ…

Одлука о додели уговора…

Обавештење о закљученом уговору…

Јавна набавка бр. 3 – МВ/2020

Преузмите ПДФ документ…

Преузмите word документ…

Одлука о додели уговора…

Обавештење о закљученом уговору…

Јавна набавка бр. 4 – МВ/2020

Преузмите ПДФ документ…

Преузмите word документ…

Одлука о додели уговора…

Обавештење о закљученом уговору…

Јавна набавка бр. 5 – МВ/2020

Преузмите ПДФ документ…

Преузмите word документ…

Одлука о додели уговора…

 Обавештење о закљученом уговору…

Јавна набавка бр. 6 – МВ/2020

Преузмите ПДФ документ…

Преузмите word документ…

Одлука о додели уговора…

Обавештење о закљученом уговору…

Јавна набавка бр.7 – МВ/2020

Преузмите ПДФ документ…

Преузмите word документ…

Одлука о додели уговора…

Обавештење о закљученом уговору…

 

 

 

Оснаживање запослених у образовању за стручно усавршавање, напредовање и стицање звања

СТРУЧНИ СКУП

ОСНАЖИВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ, НАПРЕДОВАЊЕ И СТИЦАЊЕ ЗВАЊА

У Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању у Чачку 29.03.2013. године одржан је стручни скуп „Оснаживање запослених у образовању за стручно усавршавање, напредовање и стицање звања. Стручном скупу присуствовало је 38 наставника Моравичког округа и то:

Опширније

КАТАЛОГ

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника

 

ОБЛАСТИ

КОМПЕТЕНЦИЈЕ

Приоритетне области

 

Комплетан каталог можете прегледати онлине.

 

СТРАТЕГИЈА СТАЛНОГ ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА НАСТАВНИКА

Стратегија сталног професионалног развоја наставника спроводи се кроз јединствен концепт основног образовања (студије), приправништва, стручног усавршавања, система праћења и професионалног напредовања кроз звања.

 

ЦИЉ Стручно усавршавање уз рад спроводи се у циљу континуираног развоја професионалних компетенција.

 

КАКО? – Активним учешћем у сопственом континуираном стручном усавршавању и унапређивању образовног система; – Укључивањем у процес доживотног образовања уз подршку школе, центара за професионални развој, факултета, Министарства просвете Републике Србије и локалне заједнице.

 

НОВЕ ИНСТИТУЦИЈЕ ЗА ПОДРШКУ РАЗВОЈУ ОБРАЗОВАЊА НА НАЦИОНАЛНОМ НИВОУ – Завод за унапређивање образовања и васпитања; – Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања.

 

СТРУКТУРА ЗАВОДА ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА – Центар за стратешки развој; – Центар за развој програма и уџбеника; – Центар за професионални развој запослених; – Центар за стручно и уметничко образовање.

 

ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ – НАЦИОНАЛНИ НИВО – Унапређивање и развој система стручног усавршавања и професионални развој запослених у установи; – Полагање испита за дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника и испита за дирекрора; – Вредновање квалитета остваривања програма сталног стручног усавршавања запослених; – Пружање стручно-педагошке помоћи наставнику, васпитачу и стручном сараднику; – Сарадња са наставничким факултетима, универзитетима и другим стручним институцијама у земљи и иностранству.

 

Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju

О ЦЕНТРУ ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЧАЧАК

Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju
Центри за стручно усавршавање успостављени су кроз пројекат Стручног усавршавања образовног кадра (Профессионал Девелопмент Пројецт – ПДП) , захваљујући меморандуму о разумевању, потписаном 24. јула 2003. између влада Швајцарске – Агенције за развој и сарадњу (СДЦ) и Републике Србије – Министарства просвете.
 

 

Шта је Центар за стручно усавршавање – Чачак?

Центар за стручно усавршавање Чачак је институција државне службе основана од стране општине Чачак, у складу са документом Стратегије Министарства просвете Републике Србије.
   

Зашто Центар за стручно усавршавање?

Сврха успостављања Центра за стручно усавршавање је:

 • Да установама пружи могућност да професионални развој прилагоде потребама у свом региону;
 • Да професионални развој прати у складу са потребама региона и стратегијом развоја образовања на националном нивоу;
 • Да организацијом семинара у месту рада или у непосредној близини, омогући значајно смањење трошкова стручног усавршавања.

Центар за стручно усавршавање је:

 • Место организовања различитих врста обука;
 • Ресурсни центар (библиотека са стручном литературом, методичко-дидактичким, педагошко-психолошким, видео и аудио материјалима итд);
 • Информациони системи (штампани или он-лине информатори који садрже понуду програма стручног усавршавања);
 • Место где се вреднује и прати квалитет стручног усавршавања;
 • Место окупљања и размене професионалних искустава запослених у образовању.

Чиме се бави Центар за стручно усавршавање?

У Центру за стручно усавршавање се стратегија стручног усавршавања у региону примењује и спроводи у складу са стратегијом коју је развио Центар за професионални развој у Београду, а у сарадњи са другим битним чиниоцима у образовању. Центар за стручно усавршавање у сарадњи са Школском управом у Чачку припрема годишњи  програм рада и спроводи програме од јавног и посебног интереса.

Активности Центра за стручно усавршавање:

 • Снимање и анализа потреба за стручним усавршавањем запослених у образовању;
 • Планирање обуке и других видова стручног усавршавања;
 • Помоћ при креирању нових програма стручног усавршавања;
 • Праћење примене различитих облика стручног усавршавања;
 • Сарадња са Заводом/Центром за професионални развој;
 • Сарадња са локалном заједницом;
 • Сарадња са Министарством просвете/Школском управом;
 • Сарадња са образовноваспитним установама;
 • Формирање и одржавање базе података;
 • Анализа понуде програма стручног усавршавања;
 • Организовање семинара и других облика стручног усавршавања.

 

Центар за промоцију науке - Признање Научном Клубу Чачак

{gallery}foto_galerija/foto_naslovna{/gallery}