План рада за април 2024

понедељак уторак среда четвртак петак субота недеља
01.04.2024.
02.04.2024.
03.04.2024.(1 event)

18:00: РАЗВОЈ МОТОРИЧКИХ ПОТЕНЦИЈАЛА КОД ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА


03.04.2024.

Центар за стручно усавршавање Чачак
Цара Душана бб
Чачак,
032.320.100

Више информација

04.04.2024.
05.04.2024.
06.04.2024.(4 events)

09:00: НТЦ СИСТЕМ УЧЕЊА – РАЗВОЈ КРЕАТИВНОГ И ФУНКЦИОНАЛНОГ РАЗМИШЉАЊА


06.04.2024.

Семинар траје два дана. Други дан семинара је 13. април.
Формулар за пријаву

Центар за стручно усавршавање Чачак
Цара Душана бб
Чачак,
032.320.100

Више информација

09:00: СТАТИЧКЕ И ДИНАМИЧКЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ У СВЕТЛУ НОВИХ ТЕХНОЛОГИЈА


06.04.2024.

Група је формирана за ОШ „Свети Сава"

ОШ "Свети Сава" Чачак
Драгише Мишовића 245
Чачак,
032367774

Више информација

10:00: МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ У КРЕАТИВНОЈ НАСТАВИ


06.04.2024.

Група је формирана за ОШ "Владислав Петковић Дис" Заблаће

Центар за стручно усавршавање Чачак
Цара Душана бб
Чачак,
032.320.100

Више информација

10:00: МЕТОДЕ И ТЕХНИКЕ У НАСТАВИ УСМЕРЕНОЈ НА ИСХОДЕ


06.04.2024.

Центар за стручно усавршавање Чачак
Цара Душана бб
Чачак,
032.320.100

Више информација

07.04.2024.
08.04.2024.
09.04.2024.(1 event)

18:00: КАКО ОТКРИТИ УНУТРАШЊЕ ДАРОВЕ


09.04.2024.

Аутор: НЕНАД ГУГЛ
Формулар за пријаву

Центар за стручно усавршавање Чачак
Цара Душана бб
Чачак,
032.320.100
10.04.2024.(1 event)

18:00: КАКО ОТКРИТИ УНУТРАШЊЕ ДАРОВЕ


10.04.2024.

Аутор: НЕНАД ГУГЛ
Формулар за пријаву

Центар за стручно усавршавање Чачак
Цара Душана бб
Чачак,
032.320.100
11.04.2024.
12.04.2024.
13.04.2024.(2 events)

10:00: ДИСЦИПЛИНА У УЧИОНИЦИ ИЗ УГЛА ВАСПИТНЕ ФУНКЦИЈЕ НАСТАВЕ


13.04.2024.

Центар за стручно усавршавање Чачак
Цара Душана бб
Чачак,
032.320.100

Више информација

10:00: ЗНАЧАЈ ДЕЧИЈЕ ИГРЕ И МАТЕРИЈАЛА ЗА ИГРУ


13.04.2024.

Центар за стручно усавршавање Чачак
Цара Душана бб
Чачак,
032.320.100

Више информација

14.04.2024.
15.04.2024.
16.04.2024.
17.04.2024.
18.04.2024.
19.04.2024.
20.04.2024.(4 events)

РАЗВИЈАЊЕ КОМУНИКАЦИЈСКИХ ВЕШТИНА НАСТАВНИКА, МОГУЋНОСТИ ТИМСКОГ РАДА У НАСТАВИ И МЕЂУПРЕДМЕТНА САРАДЊА

20.04.2024.

Школа за основно и средње образовање „Царица Јелена“ Ниш
Гоце Делчева 2, Ниш
018560848

Више информација

10:00: ВРТИЋ КАО СИГУРНО И ПОДСТИЦАЈНО ОКРУЖЕЊЕ ЗА УЧЕЊЕ И РАЗВОЈ


20.04.2024. 21.04.2024.

Група је формирана за ПУ "Радост"

Центар за стручно усавршавање Чачак
Цара Душана бб
Чачак,
032.320.100

Више информација

10:00: ДОКУМЕНТОВАЊЕ КАО ПОДРШКА УЧЕЊУ


20.04.2024.

Центар за стручно усавршавање Чачак
Цара Душана бб
Чачак,
032.320.100

Више информација

10:00: ТРАНЗИЦИЈА - КРЕИРАЊЕ ПОДРШКЕ КРОЗ РЕФЛЕКСИВНИ ДИЈАЛОГ ИЗМЕЂУ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИХ УСТАНОВА


20.04.2024.

Група је формирана за ПУ Моје детињство

Центар за стручно усавршавање Чачак
Цара Душана бб
Чачак,
032.320.100

Више информација

21.04.2024.(1 event)

10:00: ВРТИЋ КАО СИГУРНО И ПОДСТИЦАЈНО ОКРУЖЕЊЕ ЗА УЧЕЊЕ И РАЗВОЈ


20.04.2024. 21.04.2024.

Група је формирана за ПУ "Радост"

Центар за стручно усавршавање Чачак
Цара Душана бб
Чачак,
032.320.100

Више информација

22.04.2024.
23.04.2024.(1 event)

18:00: СПРОВОЂЕЊЕ ВАСПИТНИХ И ВАСПИТНО ДИСЦИПЛИНСКИХ ПОСТУПАКА - ЗАКОНОДАВНИ ОКВИР И ПРАКСА


23.04.2024.

Центар за стручно усавршавање Чачак
Цара Душана бб
Чачак,
032.320.100

Више информација

24.04.2024.
25.04.2024.
26.04.2024.
27.04.2024.(1 event)

10:00: ОРГАНИЗОВАН И ЕФИКАСАН НАСТАВНИК У ХИБРИДНОМ МОДЕЛУ НАСТАВЕ


27.04.2024.

Центар за стручно усавршавање Чачак
Цара Душана бб
Чачак,
032.320.100

Више информација

28.04.2024.
29.04.2024.
30.04.2024.
01.05.2024.
02.05.2024.
03.05.2024.
04.05.2024.
05.05.2024.