ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЧАЧАК, СРБИЈА

План рада

Центар за струшно усавршавање Чачак у наредном периоду је планирао следеће активности:

Развијање комуникацијских вештина наставника, могућности тимског рада у настави и међупредметна сарадња

Термин одржавања: 8. октобар .2022.

Време: 10:00 часова

Место: ЦСУ Чачак

Термин одржавања: 15. октобар .2022.

Време: 09:00 часова

Место: ЦСУ Чачак

Група је формирана из ОШ"Др Драгиша Мишовић" Чачак

Опширније

Е-портфолио

Термин одржавања: 29. октобар .2022.

Време: 10.00 часова

Место: ЦСУ Чачак

Група је формирана из Машинско саобраћајне школе

 

online

facebook banner

Број прегледа чланака
2003466