ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЧАЧАК, СРБИЈА

План рада

Центар за струшно усавршавање Чачак у наредном периоду је планирао следеће активности:

Е- ПОРТФОЛИО ЗА НАСТАВНИКЕ

Одлаже се...

Место одржавања: ЦСУ Чачак

Термин одржавања: 28. мај .2022.

Време: 10.00 часова

Група је формирана за Машинско-саобраћајну школу Чачак

online

facebook banner

Број прегледа чланака
1928824