ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЧАЧАК, СРБИЈА

План рада

Центар за струшно усавршавање Чачак у наредном периоду је планирао следеће активности:

„Израда дидактичких средстава и играчака за подстицање сензомоторног развоја деце предшколског узраста” – Примери добре праксе „Сензомоторни зид”

Термин одржавања:  30. новембар 2019.

Место: ПУ "ADALAND", Нови Београд

Време: 09:00 часова 

Термин одржавања:  7. децембар 2019.

Место: Удружење васпитача Београд, Љутице Богдана 46

Време: 09:00 часова 

Детаљније...

Мој час – учење за трећи миленијум

Термин одржавања:  30. новембар  2019.

Место: Центар за стручно усавршавање Чачак

Време: 09:00 часова

Група је формирана из ОШ "Милица Павловић"

Термин одржавања:  7. децембар 2019.

Место: Центар за стручно усавршавање Чачак

Време: 09:00 часова

Група је формирана из ОШ "Прељина"

Детаљније...

facebook banner

Број прегледа чланака
1182705