ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЧАЧАК, СРБИЈА

План рада

Центар за струшно усавршавање Чачак у наредном периоду је планирао следеће активности:

Подстицање дечјег развоја применом и обликовањем природних материјала

Термин одржавања: 25. септембар  2021.

Место: Центар за стручно усавршавање Чачак

Време: 10:00 часова

Термин одржавања: 26. септембар  2021.

Место: Центар за стручно усавршавање Чачак

Време: 09:00 часова

Група је формирана ПУ "Радост" Чачак

Детаљније...

Ефикасан рад школских тимова усмерен на унапређивање квалитета образовно-васпитног рада установе

Термин одржавања: 2. октобар  2021.

Место: Центар за стручно усавршавање Чачак

Време: 10:00 часова

Група је формирана из Прехрамбено угоститељске школе

Термин одржавања: 16. октобар  2021.

Место: Центар за стручно усавршавање Чачак

Група је формирана из Машинско саобраћајне школе

Време: 10:00 часова

Детаљније...

Комуникацијске вештине наставника – тимски рад и међупредметна сарадња

Термин одржавања: 23. октобар  2021.

Место: Центар за стручно усавршавање Чачак

Време: 10:00 часова

Термин одржавања: 24. октобар  2021.

Место: Центар за стручно усавршавање Чачак

Време: 10:00 часова

Група је формирана из Машинско саобраћајне школе

Детаљније...

online

facebook banner

Број прегледа чланака
1716129