ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЧАЧАК, СРБИЈА

Пројекaт Потрага за истином о симболима

Радећи на пројекту "Научни феномен круга кроз народну традицију нашег краја" са узрастом основаца виших разреда и средњошколцима,уочили смо потребу младих за објашњењем одређених симбола који се појављују у савременом добу, а имају корене у далекој прошлости. Због историјских догађаја неки симболи су добили негативно значење које нису имали у почетку. Зато су неки симболи, који чак имају широку употребу, омражени, а користе се са недовољним знањем о њиховом правом значењу. Осећамо потребу да младима пренесемо изгубљено значење симбола ради њиховог бољег разумевања и правилније употребе у савременом друштву (у моди, као део медијске писмености, култури изражавања...). Млади често са неким симболом показују свој став о нечему, што може изазвати веома негативне последице ако се не зна право значење или измењено значење тог симбола. Потрагом за својим идентитетом, данашње генерације се не баве довољно, а кроз савремени стил живота породице традиција нестаје.Кроз предавања и радионичарски рад са етнологом-антропологом учесници пројекта ће се упознати са значењем симбола геометријске орнаментике у традицији и њиховим применама кроз историју. Са дебатама, техникама и методама истраживачког рада музејског радника (истраживање и селекција дигиталних извора, интервјуисање стручњака чије је подручје рада историја, социологија и култура) упознаће се млади на конкретној студији случаја.

Опширније: Пројекaт  Потрага за истином о...

Годишњи програм НК ЦСУ Чачак за 2022/23

Научни клуб Чачак

Назив Годишњег програма: Пут науке кроз време

Научни клуб ЦСУ Чачак је прихватио предлог ЦПН-а да се реализује годишњи програм за 2022/2023 годину. Позввали смо сараднике, наставнике, истраживаче да се укључе и предложе активности за реализацију у научном клубу ЦСУ Чачак. Стручни тим је одабрао четири пројекта. Теме су разноврсне, повезују прошлост, садашњост и будућност. Пројекти садрже различите научне садржаје који проширују знања, видике, истраживања, открића као и дружења.

 Предложени Годишњи програм обухвата теме чији се садржаји односе на популаризацију и промоцију следећих научних области: биологија, заштита животне средине, екологија, хемија, хидрологија, српски језик, енглески језик општа култура, ликовна култура, физичко и здравствено васпитање и роботика.

Циљеви годишњег програма који се финансира као поткатегорија у оквиру категорије 1  ЈП ЦПН-а: Унапређивање рада Научног клуба ЦСУ Чачак; популаризација науке код ученика и наставника; развијање креативности код ученика; проширивање знања и интересовања ученика из различитих области; упознавање мудрости из прошлости; развијање свести о очувању и значају језика; развијање вештачке интелигенције за децу; популаризација роботике; развијање свести о значају воде у свим сферама живота; Препознавање  начина загађивања воде; развијање свести о значају очувања вода; подстицање критичког мишљења, лабораторијског и истраживачког рада; развој кључних компетенција (за учење, сарадњу, комуникацију, решавање проблема, правилан однос према здрављу);Формирање и неговање научног погледа на свет; оспособљавање за правилну комуникацију на Српском и Енглеском језику.развијање кључних компетенција ( учење, сарадња, комуникација, решавање проблема),подстицање на дискусију и активно учествовање у групном раду.

Циљна група: ученици основних и средњих школа

Преузми...

Годишњи програм НК ЦСУ Чачак за 2021/22

Назив годишњег програма: Научна авантура кроз прошлост и будућност

 Опис програма: Истраживање и разотривање прошлости је увек авантура у непознато, где користећи различите научне дисциплине приближавамо младима нова сазнања. На веома интересантан начин, кроз предавања, научне шетње, презентације будимо радозналост и развијање еластичног мишљења која ће им помоћи у отривању непознатог.

Настојали смо да теме буду разноврсне, да имају примену у настави као и у свакодневном животу, да садрже различите научне садржаје ,  поштујући оригиналност идеја, као и  утицај пројекта на усвајање функционалних знања и вештина код учесника, стручни тим је при избору одредио критеријуме  и  за финансирање предлаже четири пројекта. Предложени годишњи програм обухвата  пројекте чији се садржаји односе на популаризацију и промоцију следећих научних области: историја, генетика, геномика, математика, биологија, екологија, географија, српски, ликовно.

Циљеви годишњег програма који се финансира као поткатегорија у оквиру категорије 1  ЈП ЦПН-а: Унапређивање рада Научног клуба ЦСУ Чачак,  Популарузација науке код ученика, наставника, студената и свих заинтересованих грађана;  Проширивање  знања и интересовања ученика из области генетике, геномике, географије,  екологије и биологије кроз неформалне видове наставе уз непосредан рад на терену; Развијање креативности код ученика и наставника; Упознавање ученика са природним окружењем у средини у којој живе и коришћење истих у настави; Освешћивање очигледности у настави, корелацијом различитих,  сродних наставних предмета стиче се увид у целокупну проблематику наставе, што доводи до бољег разумевања и бољих услова за применљивост знања; Упознавање природних и антропогених карактеристика Овчарско-кабларске клисуре; Формирање културе еколошког понашања и правилног односа према природи код младих;,развој функционалног знања, промоција науке , развијање и неговање креативног  начина размишљања,  повезивање науке, генетике и геномике, научних и истраживчких метода, које мотивишу  у  раду, оспособљавање за примену знања у реалним ситуацијама.

Циљна група: Циљна група су ученици свих разреда основних и средњих школа, наставници, студенти, као и сви заинтересовани грађани…

Укупан број учесника: Учествује око 100 ученика из основних и средњих школа.

Преузми...

Годишњи програм Научног клуба ЦСУ Чачак

Научни клуб ЦСУ Чачак је прихватио предлог ЦПН-а да се  реализује годишњи програм. Позвали смо  сараднике, наставнике, професоре и истраживаче да се укључе и предложе активности за реализацију у НК ЦСУ Чачак. Настојали смо да теме буду разноврсне, повезане, да имају примену у настави као и у свакодневном животу, да садрже различите научне садржаје , временској динамици, коришћењу  ресурса које поседујемо у Научном клубу, ценећи оригиналност идеја, као и  утицај пројекта на усвајање функционалних знања и вештина код учесника, стручни тим је при избору одредио критеријуме  и  за финансирање предлаже четири пројекта. Предложени годишњи програм обухвата  пројекте чији се садржаји односе на популаризацију и промоцију следећих научних области: математика, информатика, биологија, екологија, географија, српски, ликовно и музичка култура.

Циљеви годишњег програма који се финансира као поткатегорија у оквиру категорије 1  ЈП ЦПН-а: Унапређивање рада Научног клуба ЦСУ Чачак,  Популарузација науке код ученика, наставника, студената и свих заинтересованог грађанства;  Проширивање  знања и интересовања ученика из области географије,  екологије и биологије кроз неформалне видове наставе уз непосредан рад на терену; Развијање креативности код ученика и наставника; Упознавање ученика са природним окружењем у средини у којој живе и коришћење истих у настави; Освешћивање очигледности у настави, корелацијом различитих,  сродних наставних предмета стиче се увид у целокупну проблематику наставе, што доводи до бољег разумевања и бољих услова за применљивост знања; Упознавање природних и антропогених карактеристика Овчарско-кабларске клисуре; Формирање културе еколошког понашања и правилног односа према природи код младих; Формирање здравих стилова живота;; Подстицање интересовања  ученика за решавање математичких проблема ,развој функционалног знања, промоција науке , развијање и негуовање креативног  начина размишљања,  повезивање науке, технологије, инжењерства и математике. научних и истраживчких метода, које мотивишу  у  раду, оспособљавање за примену знања у реалним ситуацијама, оспособљавање ученика за учење на даљину…

Циљна група: Циљна група су ученици свих разреда основних и средњих школа, наставници, студенти, као и сви заинтересовани грађани…

Детаљније...

Пројекат: Научни феномен круга кроз народну традицију нашег краја

Циљ пројекта је да се кроз изучавање геометријске орнаментике, круга и розете, повежу етнологија и математика као научне дисциплине. Истраживачким поступцима и техникама биће објашњено значење ових појмова од праисторије до данас, кроз митологију и народну традицију. Ученицима ће бити приближен  појам круга и кроз упознавање са заборављеним занатима и предметима моравичког краја.

Опширније: Пројекат: Научни феномен круга...

Пројекат „Eратостенов експеримент“

Пројекат „Eратостенов експеримент“  финансира Центар за промоцију науке из Београда, а подржава Регинални центар за професионални развој запослених у образовању, намењен је свим заинтересованим ученицима основне школе.

Опширније: Пројекат „Eратостенов...

Пројекат „Сунчев сат на мојој руци“

Пројекат „Сунчев сат на мојој руци“ који финансира Центар за промоцију науке из Београда, а подржава Регинални центар за професионални развој запослених у образовању, намењен је свим заинтересованим ученицима основне школе до завршног разреда средње школе.

Пројекат „Њутнови закони свуда око нас“

Пројекат „Њутнови закони свуда око нас“, који финансира Центар за промоцију науке из Београда, а подржава Регинални центар за професионални развој запослених у образовању, намењен је свим заинтересованим ученицима од седмог разреда основне школе до завршног разреда средње школе.

online

facebook banner

Број прегледа чланака
2143882