ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЧАЧАК, СРБИЈА

Годишњи програм НК ЦСУ Чачак за 2021/22

Назив годишњег програма: Научна авантура кроз прошлост и будућност

 Опис програма: Истраживање и разотривање прошлости је увек авантура у непознато, где користећи различите научне дисциплине приближавамо младима нова сазнања. На веома интересантан начин, кроз предавања, научне шетње, презентације будимо радозналост и развијање еластичног мишљења која ће им помоћи у отривању непознатог.

Настојали смо да теме буду разноврсне, да имају примену у настави као и у свакодневном животу, да садрже различите научне садржаје ,  поштујући оригиналност идеја, као и  утицај пројекта на усвајање функционалних знања и вештина код учесника, стручни тим је при избору одредио критеријуме  и  за финансирање предлаже четири пројекта. Предложени годишњи програм обухвата  пројекте чији се садржаји односе на популаризацију и промоцију следећих научних области: историја, генетика, геномика, математика, биологија, екологија, географија, српски, ликовно.

Циљеви годишњег програма који се финансира као поткатегорија у оквиру категорије 1  ЈП ЦПН-а: Унапређивање рада Научног клуба ЦСУ Чачак,  Популарузација науке код ученика, наставника, студената и свих заинтересованих грађана;  Проширивање  знања и интересовања ученика из области генетике, геномике, географије,  екологије и биологије кроз неформалне видове наставе уз непосредан рад на терену; Развијање креативности код ученика и наставника; Упознавање ученика са природним окружењем у средини у којој живе и коришћење истих у настави; Освешћивање очигледности у настави, корелацијом различитих,  сродних наставних предмета стиче се увид у целокупну проблематику наставе, што доводи до бољег разумевања и бољих услова за применљивост знања; Упознавање природних и антропогених карактеристика Овчарско-кабларске клисуре; Формирање културе еколошког понашања и правилног односа према природи код младих;,развој функционалног знања, промоција науке , развијање и неговање креативног  начина размишљања,  повезивање науке, генетике и геномике, научних и истраживчких метода, које мотивишу  у  раду, оспособљавање за примену знања у реалним ситуацијама.

Циљна група: Циљна група су ученици свих разреда основних и средњих школа, наставници, студенти, као и сви заинтересовани грађани…

Укупан број учесника: Учествује око 100 ученика из основних и средњих школа.

Преузми...

Годишњи програм Научног клуба ЦСУ Чачак

Научни клуб ЦСУ Чачак је прихватио предлог ЦПН-а да се  реализује годишњи програм. Позвали смо  сараднике, наставнике, професоре и истраживаче да се укључе и предложе активности за реализацију у НК ЦСУ Чачак. Настојали смо да теме буду разноврсне, повезане, да имају примену у настави као и у свакодневном животу, да садрже различите научне садржаје , временској динамици, коришћењу  ресурса које поседујемо у Научном клубу, ценећи оригиналност идеја, као и  утицај пројекта на усвајање функционалних знања и вештина код учесника, стручни тим је при избору одредио критеријуме  и  за финансирање предлаже четири пројекта. Предложени годишњи програм обухвата  пројекте чији се садржаји односе на популаризацију и промоцију следећих научних области: математика, информатика, биологија, екологија, географија, српски, ликовно и музичка култура.

Циљеви годишњег програма који се финансира као поткатегорија у оквиру категорије 1  ЈП ЦПН-а: Унапређивање рада Научног клуба ЦСУ Чачак,  Популарузација науке код ученика, наставника, студената и свих заинтересованог грађанства;  Проширивање  знања и интересовања ученика из области географије,  екологије и биологије кроз неформалне видове наставе уз непосредан рад на терену; Развијање креативности код ученика и наставника; Упознавање ученика са природним окружењем у средини у којој живе и коришћење истих у настави; Освешћивање очигледности у настави, корелацијом различитих,  сродних наставних предмета стиче се увид у целокупну проблематику наставе, што доводи до бољег разумевања и бољих услова за применљивост знања; Упознавање природних и антропогених карактеристика Овчарско-кабларске клисуре; Формирање културе еколошког понашања и правилног односа према природи код младих; Формирање здравих стилова живота;; Подстицање интересовања  ученика за решавање математичких проблема ,развој функционалног знања, промоција науке , развијање и негуовање креативног  начина размишљања,  повезивање науке, технологије, инжењерства и математике. научних и истраживчких метода, које мотивишу  у  раду, оспособљавање за примену знања у реалним ситуацијама, оспособљавање ученика за учење на даљину…

Циљна група: Циљна група су ученици свих разреда основних и средњих школа, наставници, студенти, као и сви заинтересовани грађани…

Детаљније...

Пројекат: Научни феномен круга кроз народну традицију нашег краја

Циљ пројекта је да се кроз изучавање геометријске орнаментике, круга и розете, повежу етнологија и математика као научне дисциплине. Истраживачким поступцима и техникама биће објашњено значење ових појмова од праисторије до данас, кроз митологију и народну традицију. Ученицима ће бити приближен  појам круга и кроз упознавање са заборављеним занатима и предметима моравичког краја.

Опширније: Пројекат: Научни феномен круга...

Пројекат „Eратостенов експеримент“

Пројекат „Eратостенов експеримент“  финансира Центар за промоцију науке из Београда, а подржава Регинални центар за професионални развој запослених у образовању, намењен је свим заинтересованим ученицима основне школе.

Опширније: Пројекат „Eратостенов...

Пројекат „Сунчев сат на мојој руци“

Пројекат „Сунчев сат на мојој руци“ који финансира Центар за промоцију науке из Београда, а подржава Регинални центар за професионални развој запослених у образовању, намењен је свим заинтересованим ученицима основне школе до завршног разреда средње школе.

Пројекат „Њутнови закони свуда око нас“

Пројекат „Њутнови закони свуда око нас“, који финансира Центар за промоцију науке из Београда, а подржава Регинални центар за професионални развој запослених у образовању, намењен је свим заинтересованим ученицима од седмог разреда основне школе до завршног разреда средње школе.

Пројекат „Расковник – раскуј своје знање”

Пројекат „Расковник – раскуј своје знање”, који финансира Центар за промоцију науке из Београда, а подржава Регинални центар за професионални развој запослених у образовању, намењен је свим заинтересованим ученицима од седмог разреда основне школе до завршног разреда средње школе, без обзира на школска постигнућа.

Опширније: Пројекат „Расковник – раскуј...

Пројекат: „Луткарско позориште за вас“

Пројекат: „Луткарско позориште за вас“

Више информација о пројекту...

Извештај о реализацији пројекта можете преузети овде...

Извештај о реализованим активностима  преузмите  овде...

Финансијски извештај о утрошеним средствима преузмите  овде...

online

facebook banner

Број прегледа чланака
2003457