ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЧАЧАК, СРБИЈА

Plan rada

Centar za stručno usavršavanje Čačak u narednom periodu je planirao sledeće aktivnosti:

Tribina: "Zaštita dece i mladih na Internetu"

Termin održavanja:  25. februar  2019.

Mesto: Centar za stručno usavršavanje Čačak

Vreme: 12:00 časova

Predavač: Кatarina Jonev,osnivač i direktor projekta ‘’Cyber Atis’’ specijalizovanog za edukaciju i predavanja

na temu zaštite dece na Internetu

Ciljna grupa: direktori, učitelji, nastavnici, stručni saradnici

Pogledaj program....

online

facebook banner

Broj pregleda
2207718