ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЧАЧАК, СРБИЈА

STRATEGIJA STALNOG PROFESIONALNOG RAZVOJA NASTAVNIKA

Strategija stalnog profesionalnog razvoja nastavnika sprovodi se kroz jedinstven koncept osnovnog obrazovanja (studije), pripravništva, stručnog usavršavanja, sistema praćenja i profesionalnog napredovanja kroz zvanja.

 

CILJ Stručno usavršavanje uz rad sprovodi se u cilju kontinuiranog razvoja profesionalnih kompetencija.

 

KAKO? - Aktivnim učešćem u sopstvenom kontinuiranom stručnom usavršavanju i unapređivanju obrazovnog sistema; - Uključivanjem u proces doživotnog obrazovanja uz podršku škole, centara za profesionalni razvoj, fakulteta, Ministarstva prosvete Republike Srbije i lokalne zajednice.

 

NOVE INSTITUCIJE ZA PODRŠKU RAZVOJU OBRAZOVANJA NA NACIONALNOM NIVOU - Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja; - Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja.

 

STRUKTURA ZAVODA ZA UNAPREĐIVANJE OBRAZOVANJA I VASPITANJA - Centar za strateški razvoj; - Centar za razvoj programa i udžbenika; - Centar za profesionalni razvoj zaposlenih; - Centar za stručno i umetničko obrazovanje.

 

CENTAR ZA PROFESIONALNI RAZVOJ ZAPOSLENIH – NACIONALNI NIVO - Unapređivanje i razvoj sistema stručnog usavršavanja i profesionalni razvoj zaposlenih u ustanovi; - Polaganje ispita za dozvolu za rad nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika i ispita za direkrora; - Vrednovanje kvaliteta ostvarivanja programa stalnog stručnog usavršavanja zaposlenih; - Pružanje stručno-pedagoške pomoći nastavniku, vaspitaču i stručnom saradniku; - Saradnja sa nastavničkim fakultetima, univerzitetima i drugim stručnim institucijama u zemlji i inostranstvu.

online

facebook banner

Broj pregleda
2207662