ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЧАЧАК, СРБИЈА

СТРАТЕГИЈА СТАЛНОГ ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА НАСТАВНИКА

Стратегија сталног професионалног развоја наставника спроводи се кроз јединствен концепт основног образовања (студије), приправништва, стручног усавршавања, система праћења и професионалног напредовања кроз звања.

 

ЦИЉ Стручно усавршавање уз рад спроводи се у циљу континуираног развоја професионалних компетенција.

 

КАКО? - Активним учешћем у сопственом континуираном стручном усавршавању и унапређивању образовног система; - Укључивањем у процес доживотног образовања уз подршку школе, центара за професионални развој, факултета, Министарства просвете Републике Србије и локалне заједнице.

 

НОВЕ ИНСТИТУЦИЈЕ ЗА ПОДРШКУ РАЗВОЈУ ОБРАЗОВАЊА НА НАЦИОНАЛНОМ НИВОУ - Завод за унапређивање образовања и васпитања; - Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања.

 

СТРУКТУРА ЗАВОДА ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА - Центар за стратешки развој; - Центар за развој програма и уџбеника; - Центар за професионални развој запослених; - Центар за стручно и уметничко образовање.

 

ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ – НАЦИОНАЛНИ НИВО - Унапређивање и развој система стручног усавршавања и професионални развој запослених у установи; - Полагање испита за дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника и испита за дирекрора; - Вредновање квалитета остваривања програма сталног стручног усавршавања запослених; - Пружање стручно-педагошке помоћи наставнику, васпитачу и стручном сараднику; - Сарадња са наставничким факултетима, универзитетима и другим стручним институцијама у земљи и иностранству.

 

online

facebook banner

Број прегледа чланака
2330975